Jagiellonian University Repository

Charakterystyka umowy inwestycyjnej anioła biznesu

pcg.skipToMenu

Charakterystyka umowy inwestycyjnej anioła biznesu

Show full item record

dc.contributor.advisor Stec, Mirosław [SAP11006684] pl
dc.contributor.author Ujejski, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:25:44Z
dc.date.available 2020-07-25T00:25:44Z
dc.date.submitted 2014-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195353
dc.language pol pl
dc.title Charakterystyka umowy inwestycyjnej anioła biznesu pl
dc.title.alternative Analysis of an angel investment contract pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska stanowi próbę scharakteryzowania oraz dokonania analizy umowy inwestycyjnej anioła biznesu, na mocy której w zamian za wnoszony wkład finansowy nabywa on udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowy tego typu stanowią jedną z metod dokonywania inwestycji przez aniołów biznesu, jednak przez wzgląd na częstotliwości ich występowania w obrocie gospodarczym stanowią ważny przedmiot badań. Umowy inwestycyjne aniołów biznesu różnią się treścią w zależności od przedmiotu inwestycji, który bardzo często bywa urozmaicony. Autor opracowania przedstawia i omawia katalog najczęściej występujących zapisów i postanowień umownych. pl
dc.abstract.en A profound analysis of legal issues regarding investment contract between business angel and startups. pl
dc.subject.pl umowa inwestycyjna, anioł biznesu pl
dc.subject.en investment contract, business angel pl
dc.contributor.reviewer Pyzioł, Wojciech [SAP11005224] pl
dc.contributor.reviewer Stec, Mirosław [SAP11006684] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86746-81021 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)