Jagiellonian University Repository

Ocena błędów żywieniowych popełnianych przez kobiety z nadwagą i otyłością

pcg.skipToMenu

Ocena błędów żywieniowych popełnianych przez kobiety z nadwagą i otyłością

Show full item record

dc.contributor.advisor Skop-Lewandowska, Agata [SAP20002256] pl
dc.contributor.author Gąsior, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:01:41Z
dc.date.available 2020-07-25T00:01:41Z
dc.date.submitted 2014-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194977
dc.language pol pl
dc.title Ocena błędów żywieniowych popełnianych przez kobiety z nadwagą i otyłością pl
dc.title.alternative Evaluation of nutritional mistakes among overweight and obesity women. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Znaczne rozpowszechnienie otyłości w populacji krajów wysoko rozwiniętych w tym również Polski wskazuje na potrzebę prowadzenia systematycznych badań pozwalających poznać aktualne uwarunkowania rozwoju nadmiernego stanu odżywienia współczesnych społeczeństw. Spośród wielu czynników sprzyjających rozwojowi nadwagi i otyłości istotną rolę odgrywa sposób żywienia. Celem podjętych badań było poznanie sposobu żywienia oraz ocena błędów żywieniowych popełnianych przez kobiety z rozpoznaną nadwagą i otyłością. Badaniem objęto 58 kobiet w wieku 24-75 lat (średnia wieku: 48,3± 16,2 lat), zgłaszających się po raz pierwszy do Poradni Leczenia Otyłości w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym i m. Jana Pawła IIw Krakowie. Oceny sposobu żywienia dokonano w oparciu o wywiad ze spożycia żywności w okresie 24 godzin poprzedzających badanie. W badaniu wykazano liczne nieprawidłowości w sposobie żywienia kobiet z nadwagą i otyłością. Błędy te dotyczyły, głównie nadmiernego udziału energii z białek (21%) i tłuszczów ogółem (41%) oraz niedostatecznego spożycia węglowodanów (36%) i błonnika pokarmowego(25,8g). Całodzienne racje pokarmowe w obu grupach badanych kobiet zawierały niski udział wapnia, potasu, witaminy D, przy jednocześnie wysokiej podaży fosforu i sodu.Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że głównym determinantem żywieniowym w rozwoju nadwagi i otyłości badanych kobiet było nadmiernei nieregularne spożywanie posiłków. pl
dc.abstract.en High prevalence of obesity in the population of developed countries, including Poland, indicates a need for more systematic research to recognize current causes of such unwanted phenomenon. Among many factors influencing on development of overweight and obesity diet plays an important role. The aim of this study was to investigate nutrition and nutritional mistakes among by women diagnosed with overweight and obesity. The study included 58 women, aged 24-75 years (mean age: 48.3 ± 16.2 years), attending first time an Obesity Treatment Clinic in Krakow Specialist Hospital Pope John Paul II in Krakow. 24-hour dietary recall was used to evaluate adherence of individual diet to dietary guidelines. The study found numerous errors in evaluated diets of women with overweight and obesity: mainly the excessive intake of energy from proteins (21%) and total fat (41%) moreover insufficient consumption of carbohydrates (36%) and dietary fiber (25.8 g). Daily food rations in both groups of women contained a low level of calcium, potassium, vitamin D intake, together with high intake of phosphorus and sodium. Results of this study allow us to conclude that the main determinant of overweight and obesity development, in the group of surveyed women, was excessive and irregular eating pl
dc.subject.pl kobiety, nadwaga, otyłość, sposób żywienia pl
dc.subject.en women, overweight, obesity, nutrition manner pl
dc.contributor.reviewer Pach, Dorota [SAP20001245] pl
dc.contributor.reviewer Skop-Lewandowska, Agata [SAP20002256] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86314-165839 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)