Jagiellonian University Repository

Wpływ spastyczności na dużą motorykę u dzieci z mózgowym porażeniem

pcg.skipToMenu

Wpływ spastyczności na dużą motorykę u dzieci z mózgowym porażeniem

Show full item record

dc.contributor.advisor Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata [SAP20002523] pl
dc.contributor.author Łach, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:00:52Z
dc.date.available 2020-07-25T00:00:52Z
dc.date.submitted 2014-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194964
dc.language pol pl
dc.title Wpływ spastyczności na dużą motorykę u dzieci z mózgowym porażeniem pl
dc.title.alternative The influence of spasticity on large motor skills in children with CP pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy było wykazanie wpływu stopnia nasilenia spastyczności na możliwości ruchowe w zakresie dużej motoryki u dzieci z MPD. W badaniu wzięło udział 25 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (10 chłopców, 15 dziewczynek) w wieku 8-16 lat (średnia – 11,6 lat), u których występowała postać spastyczna zespołu. Poziom nasilenia spastyczności kontrolowany był w pięciu grupach mięśniowych (mięśnie rotatory tułowia, biodrowo-lędźwiowe, kulszowo-goleniowe, przywodziciele stawu biodrowego oraz mięsień trójgłowy łydki), a oceniany za pomocą zmodyfikowanej skali Ashworth. Umiejętności funkcjonale były poddane ocenie skalą Gross Motor Function Measure (skala specjalnie stworzona do oceny dużej motoryki dzieci z MPD). Otrzymane wyniki potwierdzają wpływ nasilenia spastyczności na dużą motorykę. Zauważono wpływ regularnej fizjoterapii na zmniejszenie nasilenia spastyczności. W przypadkach, gdzie terapia włączona została od razu po rozpoznaniu objawów MPD, poziom wzmożonego napięcia mięśniowego był niższy. Z przeprowadzonych badań wynika, że jakość realizowanych zadań ruchowych, była zdeterminowana występującym nasileniem spastyczności. pl
dc.abstract.en The aim of the study was to demonstrate the influence of the intensity of spasticity on motor abilities in terms of large motor skills in children with CP. The study involved 25 children with cerebral palsy (10 boys, 15 girls) aged 8-16 years (mean age - 11.6 years) with spastic CP. The level of spasticity was controlled in five muscle groups (torso rotators muscles, iliopsoas muscles, ischio-tibial muscles, hip adductor muscles and calf triceps muscles) and measured using The Modified Ashworth scale. Functional abilities were assessed Gross Motor Function scale Measure (scale specifically designed to assess gross motor skills of children with CP). The obtained results confirm the influence of the level of spasticity on mobility achieved by a child. Noted the impact of regular physical therapy to reduce spasticity. In cases where therapy was incorporated immediately after the diagnosis of the symptoms of CP, increased muscle tension level was lower. The study shows that the quality of the motor tasks were determined occurring severity of spasticity. pl
dc.subject.pl mózgowe porażenie dziecięce, spastyczność, duża motoryka, GMFM, skala Ashworth pl
dc.subject.en cerebral palsy, spasticity, large motor skills, GMFM, Ashworth scale pl
dc.contributor.reviewer Bilski, Jan [SAP20000741] pl
dc.contributor.reviewer Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata [SAP20002523] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86301-112551 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)