Jagiellonian University Repository

Ewolucja relacji kobieta-mężczyzna w Indonezji we współczesnej perspektywie uwarunkowań kulturowych

pcg.skipToMenu

Ewolucja relacji kobieta-mężczyzna w Indonezji we współczesnej perspektywie uwarunkowań kulturowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Korporowicz, Leszek [SAP11019862] pl
dc.contributor.author Samolej, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:44:44Z
dc.date.available 2020-07-24T23:44:44Z
dc.date.submitted 2014-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194708
dc.language pol pl
dc.title Ewolucja relacji kobieta-mężczyzna w Indonezji we współczesnej perspektywie uwarunkowań kulturowych pl
dc.title.alternative Evolution of gender relations in Indonesia in contemporary perspective of cultural conditions pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy omówiono zagadnienia dotyczące relacji płci w Indonezji we współczesnej perspektywie uwarunkowań kulturowych. Pierwszy rozdział stanowi bazę teoretyczna dalszych rozważań. Przedstawiono w nim definicje pojęcia płci, seksualności i tożsamości seksualnej. W dalszej części pracy szczegółowej analizie poddane zostały zagadnienia dotyczące struktury płci i seksualności w Indonezji, wpływ dominującego wyznania, tradycji i zwyczajów na kształtowanie się relacji płci oraz problemy alternatywnych form tożsamości seksualnych. Celem pracy było wykazanie zmian jakie zaszły w relacjach między kobietami i mężczyznami w Indonezji pod wpływem czynników kulturowych, społecznych oraz politycznych, a także współczesnych procesów związanych z modernizacją, globalizacją i przenikaniem się różnych kultur. pl
dc.abstract.en The thesis discusses issues concerning gender relations in Indonesia in contemporary perspective of cultural conditions. The first chapter provides a theoretical basis for further considerations. It presents definitions of sex, sexuality and sexual identity. The main area of considerations includes issues of gender and sexuality structure in Indonesia, influence of the dominant religion and shaping alternative forms of sexual identity in Indonesia. The aim of the study was to demonstrate the changes that occurred in the relations between men and women in Indonesia under the influence of cultural, social and political conditions. Changes in Indonesian society in this perspective can be demonstrated through visibility as gender relations were shaped by traditions, customs and Islamic ideology and the importance of contact with Western culture. pl
dc.subject.pl relacje płci, Indonezja, seksualność alternatywna pl
dc.subject.en gender relations, Indonesia, alternative sexuality pl
dc.contributor.reviewer Korporowicz, Leszek [SAP11019862] pl
dc.contributor.reviewer Jakubczak, Krzysztof [SAP11017557] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86026-29365 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy studia dalekowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)