Jagiellonian University Repository

Aplikacja sieciowa do przeprowadzania testów egzaminacyjnych

pcg.skipToMenu

Aplikacja sieciowa do przeprowadzania testów egzaminacyjnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Martyna, Jerzy [SAP11008440] pl
dc.contributor.author Małaszek, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:30:29Z
dc.date.available 2020-07-24T23:30:29Z
dc.date.submitted 2014-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194488
dc.language pol pl
dc.title Aplikacja sieciowa do przeprowadzania testów egzaminacyjnych pl
dc.title.alternative Network system for examining students pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest stworzenie systemu do przeprowadzania testów egzaminacyjnych przez sieć. System ten ma usprawnić proces tworzenia testu, jego przeprowadzenia oraz ocenienia, co pozwoli na znaczne zaoszczędzenie czasu. Umożliwiać ma również dostęp do archiwum testów i wyników. Do realizacji projektu wybrano język programowania Java, architekturę klient-serwer, komunikację opartą na protokole TCP wykorzystującą gniazda oraz relacyjną bazę danych MySQL. Stworzono wielowątkowy system obsługujący jednocześnie wielu klientów, zapewniający wysokie bezpieczeństwo, wymagający uwierzytelnienia oraz autoryzacji użytkowników, wykorzystujący szyfrowany przesył danych pomiędzy serwerem, a klientem za pomocą symetrycznego szyfru blokowego AES. W projekcie wykorzystano również biblioteki Sql2o oraz iText aby rozszerzyć jego funkcjonalność. pl
dc.abstract.en The purpose of this study was to create a network system for examining students. The system was designed to facilitate this whole process and reduce considerably time spent by the examiner on test creation, administration and evaluation. Moreover, the system enabled access to the archive of tests and their results. Java programming language, client-server architecture, TCP-based communication using sockets and MySQL relational database were chosen by the author in the planning phase to make the system work efficiently and reliably. As a result, the created multithreaded system, which is able to support many clients simultaneously, provides a high security level since it requires user authentication and authorization as well as encrypts data transfer between the server and the client using the symmetric block cipher AES. Additionally, Sql2o and iText libraries that allowed extension of system functionalities were used. pl
dc.subject.pl aplikacja sieć testy egzaminy pl
dc.subject.en application network tests exams pl
dc.contributor.reviewer Martyna, Jerzy [SAP11008440] pl
dc.contributor.reviewer Migórski, Stanisław [SAP11012338] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-85779-99184 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.fieldofstudy inżynieria oprogramowania pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)