Jagiellonian University Repository

Piękna czy brzydka? Występna czy cnotliwa? : wybrane wizerunki postaci kobiety w literaturze arabskiej do X wieku

pcg.skipToMenu

Piękna czy brzydka? Występna czy cnotliwa? : wybrane wizerunki postaci kobiety w literaturze arabskiej do X wieku

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska