Jagiellonian University Repository

Spółki w prawie prywatnym międzynarodowym

pcg.skipToMenu

Spółki w prawie prywatnym międzynarodowym

Show full item record

dc.contributor.advisor Mączyński, Andrzej [SAP11005119] pl
dc.contributor.author Rabczyński, Miłosz pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:28:51Z
dc.date.available 2020-07-24T23:28:51Z
dc.date.submitted 2014-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194462
dc.language pol pl
dc.title Spółki w prawie prywatnym międzynarodowym pl
dc.title.alternative Companies in Private International Law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca przedstawia przyjęte w polskich normach prawa prywatnego międzynarodowego regulacje dotyczących spółek, zasady ich funkcjonowania oraz przybliża tematykę związaną z ich międzynarodową działalnością. Szczegółowej analizie poddane zostały kwestie związane ze sposobami ustalania prawa właściwego dla spółek, łącznikiem norm kolizyjnych wskazujących statut personalny spółek oraz zakresem zastosowania tych norm. Osobne miejsce poświęcono prawu właściwemu dla oceny poszczególnych czynności dokonywanych przez spółki, w tym dla oceny procesu ich transgranicznego łączenia oraz przenoszenia ich siedzib.Ocenie poddany został także wpływ, jaki na polskie regulacje wywarły zagwarantowana w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej swoboda działalności gospodarczej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. pl
dc.abstract.en This master thesis presents provisions of the Polish private international law concerning companies and their operating rules. It maintains the analysis of matters such as ways of determining law applicable to companies, factors and linkers determining this law. This thesis considers also rules on undertaking legal actions, cross-border transfers of the seat of the company and cross-border mergers. Furthermore, it contains issues related to the freedom of establishment guaranteed in the Treaty of the Functioning of the European Union, as also issues related to judicial decisions of the Court of Justice of the European Union and the evaluation of its impact on Polish private international law. pl
dc.subject.pl Spółka prawo prywatne międzynarodowe pl
dc.subject.en Company private international law pl
dc.contributor.reviewer Mączyński, Andrzej [SAP11005119] pl
dc.contributor.reviewer Mostowik, Piotr [SAP11018820] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-85748-111712 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)