Jagiellonian University Repository

Rodzaje i częstość występowania urazów okołoporodowych u noworodka w latach 2011-2013

pcg.skipToMenu

Rodzaje i częstość występowania urazów okołoporodowych u noworodka w latach 2011-2013

Show full item record

dc.contributor.advisor Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.contributor.author Stajniak, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:25:42Z
dc.date.available 2020-07-24T23:25:42Z
dc.date.submitted 2014-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194412
dc.language pol pl
dc.title Rodzaje i częstość występowania urazów okołoporodowych u noworodka w latach 2011-2013 pl
dc.title.alternative Types and incidence of neonatal perinatal injuries. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Każdy nieprawidłowy objaw u noworodka będący wynikiem porodu, występujący poprzez oddziaływanie sił mechanicznych jest nazywany urazem okołoporodowym. Optymalne reagowanie oraz właściwe postępowanie bezpośrednio po porodzie ma znaczący wpływ na powstawanie urazu, dlatego ważne jest wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń już w czasie ciąży. Urazy okołoporodowe występują w 1,5-3% wszystkich porodów niezależnie od sposobu ukończenia ciąży, dojrzałości i urodzeniowej masy ciała noworodka.Celem niniejszej pracy było przedstawienie rodzajów, metod leczenia oraz częstości występowania urazów okołoporodowych u noworodków przebywających w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach.Badania retrospektywne przeprowadzono w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka-Szpital Specjalistyczny w Kielcach, gdzie badano 117 noworodków u których rozpoznano uraz okołoporodowy. Badanie przeprowadzono w latach 2011 2013.W związku z większą ilością porodów rozwiązywanych przez cięcie cesarskie oraz poprzez poprawę technik położniczych w ostatnich latach zmniejszyła się liczba urazów okołoporodowych, lecz nadal stanowią one poważny problem kliniczny. pl
dc.abstract.en Each abnormal symptom of the newborn that is the result of birth, occurring by the mechanical forces is called perinatal injury. Optimal responce and appropriate treatment, directly after birth, has a significant impact on the formation of birth injuries, therefore it is important to detect these injuries early and treat them already during pregnancy. Perinatal injuries occur in 1,5-3% of all births regardless of the method of pregnancy termination, maturity and birth weight of the newborn.The aim of this research was to show types, ways of treatment and frequency of occurrence of perinatal injuries of newborn staying in Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny in Kielce.Retrospective studies was conducted in Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny in Kielce, where 117 newborns with perinatal injury were studied. The study was conducted between 2011-2013.Due to greater amount of ceasarean sections and by improving obstetric techniques in recent years the amount of perinatal injuries decreased, but still they're a serious clinical problem. pl
dc.subject.pl uraz okołoporodowy, rodzaje, częstość, noworodek. pl
dc.subject.en perinatal injuries, types, incidence, newborn pl
dc.contributor.reviewer Klimek, Marek [SAP20000299] pl
dc.contributor.reviewer Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-85629-168243 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)