Jagiellonian University Repository

Ocena zachowań zdrowotnych kobiet zamieszkujących obszary wiejskie

pcg.skipToMenu

Ocena zachowań zdrowotnych kobiet zamieszkujących obszary wiejskie

Show full item record

dc.contributor.advisor Klimek, Marek [SAP20000299] pl
dc.contributor.author Nowakowska, Elwira pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:25:15Z
dc.date.available 2020-07-24T23:25:15Z
dc.date.submitted 2014-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194405
dc.language pol pl
dc.title Ocena zachowań zdrowotnych kobiet zamieszkujących obszary wiejskie pl
dc.title.alternative Assessment of health behaviors of women living in rural areas. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca prezentuje zachowania zdrowotne mieszkanek gminy Rudnik nad Sanem. Tematem pracy jest " ocena zachowań zdrowotnych kobiet zamieszkujących obszary wiejskie". W pracy opisano zagadnienia dotyczące stylu życia i zachowań zdrowotnych, które mają wpływ na zdrowie i samoocene kobiet. Głównym założeniem autorki jest podkreślenie znaczenia zachowań warunkujących zdrowie oraz określenie zachowań zdrowotnych mieszkanek terenów wiejskich.W podsumowaniu pracy przedstawiono wnioski, które mówią o tym, że mieszkanki wsi zaniedbują swoje zdrowie poprzez złe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej, nadmiernne spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz nadmierny stres wynikający z problemów rodzinnych i ekonomicznych. Celem autorki jest propagowanie zdrowego stylu życia w miejscu swojej pracy i środowisku w którym żyje. Ma nadzieję, że szerzenie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, przyczyni się do jego polepszenia wśród mieszkanek wsi. pl
dc.abstract.en This work presents a health behavior inhabitants of the municipality Rudnik on the San. The theme of the work is "assessment of health behaviors of women living in rural areas." The paper describes issues related to lifestyle and health behaviors that affect the health and self-esteem of women. The main aim of the author is to highlight the importance of health behavior and health behaviors to determine from rural areas. The paper presents a summary of the conclusions that say that the residents of the village neglect their health through poor eating habits, lack of physical activity, nadmiernne alcohol consumption, smoking, and excessive stress resulting from family problems and economic. The aim of the author is promoting a healthy lifestyle in the place of their work and the environment in which he lives. He hopes to raise awareness of healthy lifestyles, contribute to the improvement of rural residents. pl
dc.subject.pl zachowania zdrowotne, styl życia, zdrowie pl
dc.subject.en health behaviors, lifestyle, health pl
dc.contributor.reviewer Huras, Hubert [SAP20002413] pl
dc.contributor.reviewer Klimek, Marek [SAP20000299] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-85621-116116 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)