Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentem w śpiączce hiperglikemicznej.

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentem w śpiączce hiperglikemicznej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Gabryś, Teresa [SAP20000323] pl
dc.contributor.author Bródka, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:03:10Z
dc.date.available 2020-07-24T23:03:10Z
dc.date.submitted 2014-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194061
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentem w śpiączce hiperglikemicznej. pl
dc.title.alternative Model of care for a patient in a coma hyperglycemic pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Śpiączka hiperglikemiczna jest rodzajem śpiączki cukrzycowej, która rozwija się w następstwie poważnych zaburzeń metabolicznych, do których dochodzi wskutek zbyt wysokiego poziomu glukozy we krwi pacjenta. Objawy poprzedzające stan śpiączki hiperglikemicznej obejmują najczęściej: odczuwanie mdłości, wymioty oraz poliuria z polidypsją, a także wzmożone łaknienie, głębokie i powolne oddechy o charakterystycznej woni (nadpsutych jabłek), nadmierna senność i duszność, szybkie i słabe tętno, odwodnienie.Dalsze etapy patogenezy obejmują ketonemię oraz kwasicę metaboliczną. Kwasica metaboliczna stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i może prowadzić do śpiączki cukrzycowej.Opieka nad pacjentem znajdującym się w stanie śpiączki hiperglikemicznej obejmuje w pierwszej kolejności monitorowanie: częstotliwości oddechów pacjenta, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, gazometrii krwi tętniczej pacjenta, stężenia glukozy w moczu, stężenia ciał ketonowych w moczu, kontroli bilansu płynów. Szczególnie istotne jest także monitorowanie stanu świadomości pacjenta, a także jego aktualnego stężenia glukozy we krwi, temperatury ciała i masy ciała.W pracy zdefiniowano siedem diagnoz pielęgniarskich w stosunku do chorego w stanie śpiączki hiperglikemicznej. W każdej diagnozie określony został cel opieki, interwencja pielęgniarska oraz oczekiwane efekty. pl
dc.abstract.en Hyperglycaemic coma is a type of diabetic coma that develops in the aftermath of serious metabolic disorders that occur as a result of too high a level of glucose in the blood.The symptoms preceding hyperglycaemic coma often include: nausea, vomiting, polydipsia and polyuria, as well as increased appetite, deep and slow breaths with a characteristic odour of rotten apples, drowsiness and shortness of breath, rapid and weak pulse and dehydration.Further stages of pathogenesis include ketonemia and metabolic acidosis. Metabolic acidosis constitutes a direct threat to life and can lead to diabetic coma.Patient care in a state of hyperglycaemic coma consists primarily of monitoring the patient's respiratory rate, heart rate, blood pressure, arterial blood gas, the concentration of glucose and ketone bodies in urine, as well as the control of the given and excreted fluids. Particularly important is the monitoring of the patient’s state of consciousness and the current concentration of glucose in the blood, body temperature and body weight.The presentwork defines seven nursing diagnoses in relation to the patients being in hyperglycaemic coma. In each diagnosis care scape was defined as well as nursing intervention and expected results of medical treatment. pl
dc.subject.pl Śpiączka hiperglikemiczna, model opieki, diagnozy pielęgniarskie pl
dc.subject.en Hyperglycaemic coma, model of care, nursing diagnosis pl
dc.contributor.reviewer Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.contributor.reviewer Gabryś, Teresa [SAP20000323] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-85244-176300 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)