Jagiellonian University Repository

Synteza i badania fizykochemiczne sulfonowanych kompleksów salenowych jako katalizatorów do usuwania fenolu ze środowiska.

pcg.skipToMenu

Synteza i badania fizykochemiczne sulfonowanych kompleksów salenowych jako katalizatorów do usuwania fenolu ze środowiska.

Show full item record

dc.contributor.advisor Połtowicz, Jan pl
dc.contributor.author Wolan, Norbert pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:02:52Z
dc.date.available 2020-07-24T23:02:52Z
dc.date.submitted 2014-07-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194056
dc.language pol pl
dc.title Synteza i badania fizykochemiczne sulfonowanych kompleksów salenowych jako katalizatorów do usuwania fenolu ze środowiska. pl
dc.title.alternative Synthesis and physicochemical investigation of sulphonated salen complexes as a catalyst in phenol’s environment removal pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy była synteza, charakterystyka fizykochemiczna i określenie właściwości katalitycznych rozpuszczalnych w wodzie sulfonowanych kompleksów salenowych z metalami przejściowymi, [M(Salen-(SO3Na)2)]Cl, M = Mn, Co, Fe. Synteza kompleksu sulfonowanego, obejmuje kondensację aniliny i aldehydu salicylowego, sulfonowanie produktu, następnie utworzenie soli sodowej, metalację i kondensację z etylenodiaminą. Rozpuszczalność kompleksu w wodzie uzyskuje się poprzez przyłączenie polarnej grupy sulfonowej. Charakterystyka fizykochemiczna za pomocą spektroskopii: UV-Vis, FTIR oraz cyklicznej woltamperometrii potwierdziła syntezę kompleksów metalosalenowych. Reakcja utleniania była prowadzona przy użyciu 30% H2O2 w temperaturze 80oC przez 6 godzin. Skład mieszaniny poreakcyjnej był monitorowany za pomocą chromatografii gazowej. Otrzymano następujący szereg aktywności katalitycznej: Fe>Co>Mn pl
dc.abstract.en The main goal of our work was the synthesis of water soluble sulfonated metallosalen complexes, physicochemical investigation and measuring of catalytic activity. Synthesis of metallocomplexes involved condensation of aniline with salicyl aldehyde, sulphonation, synthesis of sodium salt of sulphonated aldehyde, metalation by metal (II) chloride and condensation with ethylenediamine. The synthesized samples were characterized by FTIR, and UV-Vis spectroscopy and cyclic voltammetry. Gas Chromatography was used to catalytic activity measuring. Catalytic measurements (6 hours, 80 oC) show that all metallocomplexes are active in phenol’s oxidation reaction with followed ordination: Fe>Co>Mn. pl
dc.subject.pl Kataliza homogeniczna, utlenianie, fenol, metalokompleksy pl
dc.subject.en Homogeneous catalysis, oxidation, phenol, metallocomplexes pl
dc.contributor.reviewer Połtowicz, Jan pl
dc.contributor.reviewer Kuśtrowski, Piotr [SAP11017146] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-85239-110814 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy ochrona środowiska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)