Jagiellonian University Repository

Synteza nanoporowatych membran Al₂O₃ metodą szoku potencjałowego

pcg.skipToMenu

Synteza nanoporowatych membran Al₂O₃ metodą szoku potencjałowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaskuła, Marian [SAP11005670] pl
dc.contributor.author Węgrzyn, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:50:48Z
dc.date.available 2020-07-24T22:50:48Z
dc.date.submitted 2014-09-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193865
dc.language pol pl
dc.title Synteza nanoporowatych membran Al₂O₃ metodą szoku potencjałowego pl
dc.title.alternative Synthesis of nanoporous alumina membrane by voltage detachment method pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przeprowadzone badania miały na celu otrzymanie nanoporowatych membran tlenku glinu metodą szoku potencjałowego oraz dokładniejsze zbadanie procesu przebiegającego w przypadku próbek otrzymywanych w kwasie siarkowym(VI). Szok potencjałowy został przeprowadzony w różnych elektrolitach (kwas chlorowy(VII) oraz w mieszaninie kwasu chlorowego(VII) i etanolu (1:1 obj)), dla różnych czasów anodyzacji (4–24 h). Stosowano jeden lub trzy pulsy potencjału, wyższe o pięć, dziesięć, lub piętnaście V od napięcia międzyelektrodowego anodyzacji. W każdym przypadku z powodzeniem otrzymano obustronnie otwarte membrany tlenku glinu. pl
dc.abstract.en The main object of conducted research was obtained nanoporous alumina membranes by applying voltage detachment method, and more precise research on running process for samples obtained in sulphuric(VI) acid. Voltage detachment method was conducted in various electrolytes (chloric(VII) acid and mix of chloric(VII) acid and ethanol (in ratio (1:1)), for samples of different times anodization (4–24 h). It was used one or three voltage pulses. Which were higher by fife, ten or fifteen V than voltage anodization. In every case, two-sided open membrane was successfully obtained. pl
dc.subject.pl Porowata membrana tlenku glinu, Anodyzacja, Szok potencjałowy pl
dc.subject.en Porous alumina membrane, anodization, voltage detachment method pl
dc.contributor.reviewer Jaskuła, Marian [SAP11005670] pl
dc.contributor.reviewer Zaraska, Leszek pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-85018-146285 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)