Jagiellonian University Repository

Charakterystyka oddziaływań w mieszanych monowarstwach Langmuira złozonych z kardiolipiny i glicerofosfolipidu

pcg.skipToMenu

Charakterystyka oddziaływań w mieszanych monowarstwach Langmuira złozonych z kardiolipiny i glicerofosfolipidu

Show full item record

dc.contributor.advisor Korchowiec, Beata [SAP11014314] pl
dc.contributor.author Słowikowska, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:48:54Z
dc.date.available 2020-07-24T22:48:54Z
dc.date.submitted 2014-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193835
dc.language pol pl
dc.title Charakterystyka oddziaływań w mieszanych monowarstwach Langmuira złozonych z kardiolipiny i glicerofosfolipidu pl
dc.title.alternative The study of interaction between cardiolipin and phosphatidylglycerol in mixed Langmuir monolayers. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przeprowadzone badania miały na celu zbadanie oddziaływań między cząsteczkami 1,1,2,2-tetramirystynokardiolipiny a cząsteczkami 1,2-dwumirystyno-3-fosfatydyloglicerolu (DMPG) występującymi w mieszanych monowarstwach Langmuira utworzonych na powierzchni subfazy wodnej. Monowarstwy o takim składzie stanowią model błon bakteryjnych. Charakterystykę monowarstw o różnym składzie przeprowadzono dokonując pomiarów ciśnienia powierzchniowego w zależności od wartości powierzchni przypadających na pojedynczą cząsteczkę. Pomiary zostały przeprowadzone przy użyciu wagi Langmuira dla układów o ułamku molowym DMPG równym 0,25, 0,5, 0,75. Dowiedziono, że składniki każdej dwuskładnikowej monowarstwy mieszają się w warstwie powierzchniowej. Badając zależności A(xDMPG) oraz ΔGex(xDMPG) ustalono, że pomiędzy cząsteczkami kardiolipiny i DMPG występują niewielkie oddziaływania. Najbardziej stabilną monowarstwą okazała się monowarstwa o ułamku molowym równym 0,75 DMPG, w której występują oddziaływania przyciągające. Określono stan fizyczny monowarstw. pl
dc.abstract.en The aim of this work was to study the interaction between 1,1,2,2-tetramyristoyl-3-phosphoglycerol (cardiolipin) and 1,2-dimyristoyl-3-phosphoglycerol (DMPG) in mixed Langmuir monolayers formed at the water – air interface. Mixed monolayers contained 0,25, 0,5, 0,75 mole fraction of DMPG. The results of our study confirmed the mutual miscibility between molecules in surface films for every mixtures. Based on the A(xDMPG) and ΔGex(xDMPG) dependencies a weak interaction between cardiolipin and DMPG has been observed. Mixed monolayer with 0,75 mole fraction of DMPG has the higher thermodynamic stability due to the presence of attractive interaction. The physical state of the surface films was described based on the compressibility modulus. The result of our research can be useful in studies of model bacterial membranes. pl
dc.subject.pl Monowarstwy Langmuira, Kardiolpina, DMPG, Stan fizyczny monowarstw; Model błon biologicznych pl
dc.subject.en Langmuir monolayer; Model of bacterial membrane; Cardiolipin; DMPG; Physical state of the surface films pl
dc.contributor.reviewer Korchowiec, Beata [SAP11014314] pl
dc.contributor.reviewer Paluch, Maria pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-84988-146564 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)