Jagiellonian University Repository

Urbex jako przykład estetycznej fetyszyzacji technologii

pcg.skipToMenu

Urbex jako przykład estetycznej fetyszyzacji technologii

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa