Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Adult stem cells : hopes and hypes of regenerative medicineAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii nie afiliował
Dulak Józef
Szade Krzysztof
Szade Agata
Nowak Witold
Józkowicz Alicja

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Dulak Józef
Szade Krzysztof
Szade Agata
Nowak Witold
Józkowicz Alicja

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Dulak Józef
Szade Krzysztof
Szade Agata
Nowak Witold
Józkowicz Alicja