Jagiellonian University Repository

Wpływ warunków pogodowych, otłuszczenia i postępu sezonu na zjawisko stopover podczas jesiennej migracji pokrzewek Sylvia spp., Jezioro Rakutowskie 2009 - 2012

pcg.skipToMenu

Wpływ warunków pogodowych, otłuszczenia i postępu sezonu na zjawisko stopover podczas jesiennej migracji pokrzewek Sylvia spp., Jezioro Rakutowskie 2009 - 2012

Show full item record

dc.contributor.advisor Cichoń, Mariusz [SAP11015573] pl
dc.contributor.author Łodziński, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:38:05Z
dc.date.available 2020-07-24T22:38:05Z
dc.date.submitted 2014-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193669
dc.language pol pl
dc.title Wpływ warunków pogodowych, otłuszczenia i postępu sezonu na zjawisko stopover podczas jesiennej migracji pokrzewek Sylvia spp., Jezioro Rakutowskie 2009 - 2012 pl
dc.title.alternative Influence of weather, fuel load and season progress on stopover of Sylvia warbler species during autumn migration, Rakutowskie Lake 2009 - 2012 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Mechanizmy kontrolujące wędrówkę ptaków są dość powszechnie badane, lecz rola licznych wewnętrznych i zewnętrznych czynników regulujących proces migracyjny pozostaje niejasna. Celem niniejszego opracowania było zbadanie wpływu warunków pogodowych, otłuszczenia, postępu sezonu i interakcji tych czynników na długość stopover, czyli przerwy w wędrówce przelotnych ptaków oraz na decyzje o jego rozpoczęciu i zakończeniu. Analizy przeprowadzono dla trzech gatunków pokrzewek z rodzaju Sylvia: kapturki (S. atricapilla), gajówki (S. borin) i cierniówki (S. communis). Dane, dotyczące powtórnych schwytań konkretnych osobników, zostały zebrane na obozie obrączkarskim „Rakutowskie”, położonym w centralnej Polsce, w ciągu czterech kolejnych sezonów jesiennych. Dla wszystkich trzech gatunków długość stopover spadała wraz z upływem sezonu, malała również wraz ze wzrostem temperatury dla kapturki i gajówki oraz ze wzrostem widoczności dla tej ostatniej, zwiększała się natomiast wraz ze wzrostem prędkości wiatru w przypadku cierniówki. Otłuszczenie, wielkość opadu i wysokość ciśnienia atmosferycznego nie miały wpływu na czas trwania stopover. Nie udało się wykazać istotności żadnego z analizowanych czynników dla decyzji o przerwaniu i wznowieniu wędrówki, prawdopodobnie z powodu poważnych ograniczeń zastosowanej metody badawczej. Niniejsze opracowanie uwidacznia wpływ postępu sezonu i niektórych czynników pogodowych na stopover pokrzewek, ponieważ jednak pojawiają się wątpliwości co do dokładności wyników prostej metody analizy powtórnych schwytań, zachodzi potrzeba szerszego zastosowania bardziej niezawodnych technik w badaniach migracji ptaków. pl
dc.abstract.en Mechanisms controlling bird migration are frequently studied but the role of various exo- and endogenous factors governing migratory process still remains uncertain. The aim of the study was to determine the influence of weather conditions, fuel load, progress of season and their interactions on stopover behaviour of three species of migratory birds. The research was conducted by means of capture-recapture analysis of three Sylvia warbler species: the Blackcap (S. atricapilla), the Garden Warbler (S. borin) and the Whitethroat (S. communis). The data was obtained at Rakutowskie bird ringing camp in central Poland during four consecutive autumn seasons. In all three species stopover period was found to shorten as the season progressed. Stopover length decreased also with increasing air temperature in Blackcaps and Garden Warblers and with increasing visibility in Garden Warblers but increased with increasing wind speed in Whitethroats. No effect of fuel load, precipitation or air pressure on stopover duration was observed. No single factor was found to be significant in determining decisions on commencing and terminating stopover, possibly due to severe constraints of the method used. The study reveals the importance of time lapse and some weather variables on stopover length of Sylvia warblers but since there are doubts about the accuracy of results of simple capture-recapture method, the implication of more relevant techniques within the area of bird migration research remains crucial. pl
dc.subject.pl stopover, pokrzewki, pogoda, postęp sezonu, otłuszczenie pl
dc.subject.en stopover, warblers, weather, season progress, fuel load pl
dc.contributor.reviewer Sobczyk, Łukasz [SAP11019121] pl
dc.contributor.reviewer Cichoń, Mariusz [SAP11015573] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-84808-113542 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia środowiskowa pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)