Jagiellonian University Repository

"Nie chcę, ale muszę" : powody negocjowania aktów prawnych Unii Europejskiej w trilogach

pcg.skipToMenu

"Nie chcę, ale muszę" : powody negocjowania aktów prawnych Unii Europejskiej w trilogach

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska