Jagiellonian University Repository

Postrzeganie procesów integracji regionów Małopolski i Śląska

pcg.skipToMenu

Postrzeganie procesów integracji regionów Małopolski i Śląska

Show full item record

dc.contributor.advisor Domański, Bolesław [SAP11010069] pl
dc.contributor.author Nowak, Kamil pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:33:05Z
dc.date.available 2020-07-24T22:33:05Z
dc.date.submitted 2015-07-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193590
dc.language pol pl
dc.title Postrzeganie procesów integracji regionów Małopolski i Śląska pl
dc.title.alternative Perception of integration Malopolska and Silesia Regions pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Małopolska i Śląsk to regiony historyczne, które jedynie częściowo pokrywają się ze współczesnymi granicami województw małopolskiego i śląskiego. Pomimo geograficznej bliskości, są to regiony charakteryzujące się zróżnicowaniem historycznym i kulturowym. Pomimo tego władze samorządowe, z uwagi na zwiększenie potencjału gospodarczego, podjęły decyzję o podjęciu współpracy makroregionalnej pomiędzy tymi województwami. W efekcie popisano "Strategię dla Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku", która wyznacza ramy partnerstwa. Opierając się o badanie ankietowe sprawdzono wpływ przebiegu dawnych granic na postrzeganie współpracy z sąsiednim województwem. Zaobserwowano, iż w świadomości mieszkańców nadal funkcjonują dawne podziały historyczne i kulturowe, jednak możliwe korzyści gospodarcze stawiane są wyżej. pl
dc.abstract.en Malopolska and Silesia are historical regions, which only partly overlap with present-day borders of the Malopolska and Silesian voivoseship. In spite of their geographical closeness, they are historically and culturally differentiated regions. Nevertheless, the regional authorities took a decision about macro-regional cooperation between these voivodeships, signing the document "The Development Strategy of Southern Poland until 2020" (in order to determine economic potential of the two regions). A questionnaire had been carried out in order to verify the perception of cooperation of the voivodeships by their inhabitant. It has been shown that old cultural and historical divisions are still important for the people, but possible economic advantages seem to prevail. pl
dc.subject.pl Śląsk, Małopolska, Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie, Region, Makroregion, Postrzeganie, Integracja pl
dc.subject.en Silesia, Malopolska, Silesian Voivodeship, Malopolska Voivodeship, Region, Macroregion, Perception, Regional Integration. pl
dc.contributor.reviewer Domański, Bolesław [SAP11010069] pl
dc.contributor.reviewer Gwosdz, Krzysztof [SAP11018240] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-84697-128886 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)