Jagiellonian University Repository

Zastosowania teletransmisji zapisu EKG oraz telekonsultacji kardiologicznej w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.

pcg.skipToMenu

Zastosowania teletransmisji zapisu EKG oraz telekonsultacji kardiologicznej w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Trąbka, Wojciech [SAP20000476] pl
dc.contributor.author Stańco, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:27:32Z
dc.date.available 2020-07-24T22:27:32Z
dc.date.submitted 2014-03-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193502
dc.language pol pl
dc.title Zastosowania teletransmisji zapisu EKG oraz telekonsultacji kardiologicznej w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego. pl
dc.title.alternative Application of electrocardiogram telecommunication and cardiological teleconsultation in the national system of medical rescue services. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy była ocena zastosowania teletransmisji zapisu EKG i telekonsultacji kardiologicznej w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zawierający 20 pytań, który w trakcie 60 dni został poprawnie wypełniony przez 102 respondentów. Zdecydowaną większość badanych stanowili mężczyźni (74%), co świadczy o ich większym zainteresowaniu tematyką poruszaną w pracy, jaki i ich częstszym zatrudnianiu w zespołach wyjazdowych Ratownictwa Medycznego. 45% ankietowanych była w wieku między 20 a 30 rokiem życia i 40% między 30 a 40 rokiem życia, co wynika z krótkiego okresu istnienia zawodu ratownika medycznego. Jednak 65% z nich posiada tytuł licencjata lub magistra. Ustalono, że teletransmisja zapisu EKG znana jest w środowisku medycznym – 98%, a co więcej wiele stacji Pogotowia Ratunkowego umożliwia jej zastosowanie – 89%. Usprawnia ona wykonywanie pracy personelu medycznego, w szczególności, w przypadku podejrzenia u pacjenta OZW (MI – 63%), jednak znajduje zastosowanie i w innych chorobach serca. Lekarze pracowni hemodynamicznych nie odmawiają pomocy ZRM (80%), wręcz przeciwnie, potwierdzają diagnozę i udzielają wskazówek co do podjęcia stosownej terapii w trakcie transportu (67%). Czas wykonania teletransmisji do ośrodka kardiologii inwazyjnej w większości przypadków wynosi 1 – 2 minut (55%) lub też 3- 5 minut (39%). Za najczęstszą przyczynę nieudanej teletransmisji EKG ratownicy medyczni wskazali problemy z zasięgiem na odległych obszarach podległego ZRM terenu (71%), rzadziej zaś wadliwy sprzęt medyczny. Niemal wszyscy ankietowani dostrzegali potrzebę procedury teletransmisji EKG w zespołach PRM (99%), co według nich przyczynia się do szybszego udzielania specjalistycznej pomocy pacjentom w stanie zagrożenia życia, jakim jest zawał mięśnia sercowego (94%). Spośród zalet teletransmisji EKG największym uznaniem cieszy się wczesna diagnoza i bezpośredni transport pacjenta do Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej (55%), co jednocześnie minimalizuje skutki niedokrwienia mięśnia sercowego (13%). Najczęściej zadawane pytania przez lekarza w trakcie telefonicznej konsultacji kardiologicznej dotyczą objawów podmiotowych pacjenta (22%), nieco mniej (19% ogółu) charakteru i czasu trwania bólu oraz wieku i obecnych parametrów życiowych (15%). Do elementów wymagających udoskonalenia w systemie teletransmisji EKG zaliczono poprawę zasięgu (1/4 głosów), a także wprowadzenie nagrywania rozmów z lekarzem (18%), ujednolicenie sprzętu i aparatury medycznej w całym kraju (16%) oraz konieczność codziennego testu lub autotestu systemu (14%). pl
dc.abstract.en - pl
dc.subject.pl teletransmisja, EKG, ostry zespół wieńcowy, ostry zwał mięśnia sercowego, system, pracownia hemodynamiki, kardiologia inwazyjna, Lifenet, Zoll Data Relay System pl
dc.subject.en - pl
dc.contributor.reviewer Romaszewski, Artur [SAP20001910] pl
dc.contributor.reviewer Trąbka, Wojciech [SAP20000476] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-84505-95646 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)