Jagiellonian University Repository

Właściwości fizyczno-chemiczne i jakość wód podziemnych w rejonie Skawiny

pcg.skipToMenu

Właściwości fizyczno-chemiczne i jakość wód podziemnych w rejonie Skawiny

Show full item record

dc.contributor.author Górnik, Marek [USOS80398] pl
dc.contributor.author Szczerbińska, Anna [USOS79277] pl
dc.date.accessioned 2016-01-12T15:27:45Z
dc.date.available 2016-01-12T15:27:45Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1644-3586 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19327
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Właściwości fizyczno-chemiczne i jakość wód podziemnych w rejonie Skawiny pl
dc.title.alternative Physicochemical properties and quality of groundwater in the Skawina area pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 79-89 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 88-89 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/Tom-2015/Numer-140/art/5007/ pl
dc.subject.pl wody podziemne pl
dc.subject.pl jakość wód podziemnych pl
dc.subject.pl zanieczyszczenie wody pl
dc.subject.en groundwater pl
dc.subject.en quality of groundwater pl
dc.subject.en water pollution pl
dc.description.number 140 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20833113PG.15.005.3534 pl
dc.identifier.eissn 2083-3113 pl
dc.title.journal Prace Geograficzne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-01-12 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych