Jagiellonian University Repository

Rola parafii rzymskokatolickiej w organizacji życia społecznego na szczeblu lokalnym na przykładzie parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w gminie Czernichów

pcg.skipToMenu

Rola parafii rzymskokatolickiej w organizacji życia społecznego na szczeblu lokalnym na przykładzie parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w gminie Czernichów

Show full item record

dc.contributor.advisor Bobrowska, Ewa [SAP11015252] pl
dc.contributor.author Poniewierska, Teresa pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:08:35Z
dc.date.available 2020-07-24T22:08:35Z
dc.date.submitted 2013-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193209
dc.language pol pl
dc.title Rola parafii rzymskokatolickiej w organizacji życia społecznego na szczeblu lokalnym na przykładzie parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w gminie Czernichów pl
dc.title.alternative The role of the Roman Catholic parish in animating and organizing social life in local environment (based on example of parish located in Czernichow) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dyplomowa dotyczy roli parafii rzymskokatolickiej w animowaniu i organizowaniu życia społecznego w lokalnym środowisku na przykładzie parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w gminie Czernichów. Autor, opierając się na literaturze przedmiotu, próbuje określić zakres funkcji realizowanych przez parafię. Dodatkowo, próbuje wpisać instytucję parafialną w szerszy kontekst socjologiczny, szukając jej miejsca w społeczeństwie obywatelskim. Parafia jako podstawowa, najmniejsza jednostka administracyjna Kościoła katolickiego jest ważną instytucją w środowisku, zarówno z perspektywy kościelnej jak i społeczności lokalnej. Spełnia właściwą sobie funkcję religijną, ale równocześnie jest także instytucją mającą możliwość podejmowania – poprzez wspólnotę zrzeszonych w Kościele lokalnym parafian – oddolnych inicjatyw i akcji, które mają za cel integrację członków lokalnej społeczności. pl
dc.abstract.en The thesis refers to the question of the role of the Roman Catholic parish in animating and organizing social life in local environment. Author, basing on the literature, tries to define range of functions implemented by the parish. Further, he tries to present parish from a sociological perspective, by placing the parish in the context of civil society. The parish, as a basic, fundamental administrative unit of the Catholic Church is crucial unit in environment, both, from perspective of the Church as well as from perspective of local community. It meets entrusted to its religious function, but also it is an institution which has possibility (thanks to an affiliated community around the Church) to take grassroots initiatives and actions, which help to integrate the members of the local community. pl
dc.subject.pl parafia, rola, społeczność lokalna, życie społeczne, społeczeństwo obywatelskie pl
dc.subject.en parish, local community, civil society, local environment, social life pl
dc.contributor.reviewer Cyboran, Beata [SAP11116141] pl
dc.contributor.reviewer Bobrowska, Ewa [SAP11015252] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83799-78543 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.fieldofstudy animacja społeczno-kulturowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)