Jagiellonian University Repository

Kim jest Bernardo Soares? Status podmiotowy pół-heteronimu w "Księdze niepokoju" Fernando Pessoi

pcg.skipToMenu

Kim jest Bernardo Soares? Status podmiotowy pół-heteronimu w "Księdze niepokoju" Fernando Pessoi

Show full item record

dc.contributor.advisor Kunz, Tomasz [SAP11018857] pl
dc.contributor.author Gnyra, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:06:49Z
dc.date.available 2020-07-24T22:06:49Z
dc.date.submitted 2013-10-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193181
dc.language pol pl
dc.title Kim jest Bernardo Soares? Status podmiotowy pół-heteronimu w "Księdze niepokoju" Fernando Pessoi pl
dc.title.alternative Who is Bernardo Soares? The status of the semi-heteronym in "The Book of Disquiet" of Fernando Pessoa pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca odpowiada na pytanie o status podmiotowy Bernardo Soaresa, pół-heteronimu występującego w "Księdze niepokoju"- głównym dziele prozatorskim jednego z przedstawicieli portugalskiego modernizmu - Fernando Pessoi. Rozdział pierwszy przybliża teorię heteronimii, a także opisuje najważniejsze heteronimy stworzone przez Pessoę i zależności występujące między nimi. Rozdział drugi w całości poświęcony jest rozważaniom dotyczącym postaci Soaresa, fikcyjnego pomocnika księgowego w Lizbonie, któremu Pessoa przypisał autorstwo "Księgi niepokoju". Zawiera podrozdziały dotyczące saudade (portugalskiej melancholii), świadomości Soaresa, a także jego poczucia sztuczności własnego heteronimicznego istnienia .Soares jest symbolem ludzkiej egzystencji. Pół-heteronimowi ciąży świadomość własnej nicości. Buntuje się on przeciwko upływowi czasu i zanikaniu. Zarazem jest on także twórcą, który nie przestaje pisać, autokreacja to dla niego jedyny sposów zaistnienia. pl
dc.abstract.en This thesis is an attempt to answer the question of the status of the semi-heteronym Bernardo Soares found in "The Book of Disquiet", Fernando Pessoa's main work in prose.In the first chapter I provide a description of the literary concept of heteronym and characterize the primary heteronyms introduced by Pessoa.Then, in the second chapter I focus solely on Soares, expanding on similarities and differences between him and the rest of Pessoa's creations. Finally, in the conclusion I claim that a semi-heteronym is indeed somebody for whom the awareness of the nothingness of his own existence and writing is a burden against which he tries to rebel. pl
dc.subject.pl Pessoa, heteronim, pół-heteronim, Księga niepokoju pl
dc.subject.en Pessoa, heteronym, semi-heteronym, Book of Disquiet pl
dc.contributor.reviewer Sendyka, Roma [SAP11018869] pl
dc.contributor.reviewer Kunz, Tomasz [SAP11018857] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83753-98005 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy komparatystyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)