Jagiellonian University Repository

Wpływ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na aktywność i strukturę mikroorganizmów glebowych.

pcg.skipToMenu

Wpływ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na aktywność i strukturę mikroorganizmów glebowych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Niklińska, Maria [SAP11012213] pl
dc.contributor.author Mazur, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:06:07Z
dc.date.available 2020-07-24T22:06:07Z
dc.date.submitted 2013-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193170
dc.language pol pl
dc.title Wpływ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na aktywność i strukturę mikroorganizmów glebowych. pl
dc.title.alternative Effect of polycyclic aromatic hydrocarbons on the activity and structure of soil microorganisms pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było określenie wpływu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) na mikroorganizmy glebowe. WWA należą do trwałych zanieczyszczeń organicznych stanowiących poważne zagrożenia dla organizmów zamieszkujących środowisko glebowe. W tejże pracy szczególną uwagę skupiono na zmianę aktywności drobnoustrojów będących pod wpływem wymienionych zanieczyszczeń. Ponadto przedstawiono interakcję tych związków z metalami ciężkimi. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy występowaniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych a ich wpływem na aktywność enzymatyczną, liczebność, zawartość materii organicznej oraz zachodzącymi procesami denitryfikacji. Zauważa się również poważny problem wynikający z interakcji WWA z metalami ciężkimi a tym samym Praca ta ma charakter pracy przeglądowej, ukazującej dotychczasowe osiągnięcia naukowców w zakresie ochrony środowiska glebowego przed wpływem destrukcyjnych związków organicznych. pl
dc.abstract.en The main goal of this Master’s dissertation is to study the influence of PAHs on soil microorganisms. PAHs belong to solid organic pollutants which are considered to be a serious environmental hazard, especially for soil microorganisms. In this study, a special attention is paid to the change of microorganisms’ activity under pressure of these pollutants. Moreover, the interaction between these compounds and heavy metals is presented. It is claimed that there is a significant co-relation between the presence of PAHs and their influence on an enzymatic activity, numbers, an organic matter content and a denitrification process. This dissertation seems to be a typical review study which shows hitherto scientific achievements in the respect of soil environment and its’ protection against destructive organic compounds. pl
dc.subject.pl WWA, mikroorganizmy glebowe, aktywność, gleby pl
dc.subject.en PAHs, soil microorganisms, activity, soil pl
dc.contributor.reviewer Sawicka-Kapusta, Katarzyna [SAP11005965] pl
dc.contributor.reviewer Niklińska, Maria [SAP11012213] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83742-151028 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.fieldofstudy chemia środowiska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)