Jagiellonian University Repository

Uwarunkowania funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową w opinii ich samych i rówieśników

pcg.skipToMenu

Uwarunkowania funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową w opinii ich samych i rówieśników

Show full item record

dc.contributor.advisor Sigva, Renata [SAP11017768] pl
dc.contributor.author Prasol, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:05:55Z
dc.date.available 2020-07-24T22:05:55Z
dc.date.submitted 2013-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193167
dc.language pol pl
dc.title Uwarunkowania funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową w opinii ich samych i rówieśników pl
dc.title.alternative Conditions for the functioning of persons with disabilities in the opinion of thems. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca odnosząca się do uwarunkowań funkcjonowania osób niepełnosprawnych wobec postaw ich grupy rówieśniczej. Praca wyjaśnia czym jest niepełnosprawność zarówno w ujęciu szerokim, jak i wąskim- w obszarze pedagogiki specjalnej. Bada tendencje w postrzeganiu rzeczywistości przez osoby sprawne i jednostki z dysfunkcjami. Przedstawia również bariery napotykane w codzienności przez niepełnosprawnych i, próbując udowodnić, iż są oni aktywnymi członkami społeczeństwa. Opisuje aktywność w sposób wielowymiarowy, w sferach: fizycznej, psychicznej i społecznej. Badania w pracy mają na celu zbadanie stosunku społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych ruchowo, by wskazać na zależności pomiędzy chęcią podejmowania przez nich wyzwań, a podejściem otoczenia. Praca ukazuje stereotypy jakie powszechnie panują i przeciwstawia je faktycznym osiągnięciom i sukcesom dokonywanym przez osoby niepełnosprawne, często uznawane w społeczeństwie za dysfunkcjonalne, bierne i uzależnione od innych. pl
dc.abstract.en This dissertation relates to the conditions of the functioning of persons with disabilities to the attitudes of their peer group. The thesis explains the nature of the disability both in broad and narrow terms- in the area of special education. It examines trends in the perception of reality be the people without disabilities and the disabled individuals. It also presents the barriers that disabled people have to cope with in everyday life, trying to prove that they are active members of the society. The thesis describes this activity in a multi-dimensional way, taking into account the following areas: physical, psychological and social. The research based on the thesis aims to examine the society’s attitude towards physically disabled people so that I could point out the relationship between willingness to take up some challenges by them and the attitude of the environment. Finally, the dissertation presents the commonly prevailing stereotypes and contrasts them with achievements and successes of the disabled people who are usually regarded as dysfunctional, passive and dependent individuals. pl
dc.subject.pl dysfuncja, niepełnosprawność, rówieśnicy pl
dc.subject.en disfunction, disability, people of the same age pl
dc.contributor.reviewer Piotrowski, Przemysław [SAP11017209] pl
dc.contributor.reviewer Sigva, Renata [SAP11017768] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83734-102394 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)