Jagiellonian University Repository

Dżihad w teorii i w praktyce od VII do IX wieku

pcg.skipToMenu

Dżihad w teorii i w praktyce od VII do IX wieku

Show full item record

dc.contributor.advisor Wróbel, Piotr [SAP11014491] pl
dc.contributor.author Korzycki, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:05:48Z
dc.date.available 2020-07-24T22:05:48Z
dc.date.submitted 2013-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193165
dc.language pol pl
dc.title Dżihad w teorii i w praktyce od VII do IX wieku pl
dc.title.alternative Jihad in theory and in practice, from the seventh to the ninth century. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia narodziny i rozwój Islamu. Opisuje życie Mahometa i wpływ jego osoby na kształtowanie się nowej religii. Zawiera krótką analizę Koranu pod kontem teoretycznych podstaw do dżihadu oraz informację na temat zastosowania się do nakazów religijnych przez następców Proroka. Ukazuje działania zbrojne na terenie Syro-Palestyny, Persji, Egiptu, Bizancjum oraz Hiszpanii do początku IX wieku. pl
dc.abstract.en The paper presents the birth and development of Islam.It describes the life of Muhammad and his influence on the shaping of new religion.It contains a brief analysis of the Qur'an in terms of theoretical foundations for jihad and information on the use of the religious orders by the successors of the Prophet.It shows military operations in Syro-Palestine, Persia, Egypt, Byzantium and Spain to the beginning of the ninth century. pl
dc.subject.pl Islam, Mahomet, dżihad, Arabowie, Koran pl
dc.subject.en Muhammad, Koran, Islam, jihad, Arabs pl
dc.contributor.reviewer Mruk, Wojciech [SAP11015434] pl
dc.contributor.reviewer Wróbel, Piotr [SAP11014491] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83732-13426 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.fieldofstudy mediteraneistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)