Jagiellonian University Repository

Machiavelli jako prekursor realizmu politycznego.

pcg.skipToMenu

Machiavelli jako prekursor realizmu politycznego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Malczewski, Jacek [SAP11018818] pl
dc.contributor.author Wąż, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:01:14Z
dc.date.available 2020-07-24T22:01:14Z
dc.date.submitted 2013-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193095
dc.language pol pl
dc.title Machiavelli jako prekursor realizmu politycznego. pl
dc.title.alternative Machiavelli as a precursor of a political realism. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich scharakteryzowane zostało pojęcie realizmu politycznego, wraz z jego przeciwieństwem, jakim jest idealizm. Krótko omówiłem także zagadnienie związku moralności z polityką w tradycji klasycznej. Rozdział drugi przedstawia „realistyczne” poglądy autora Księcia i Rozważań. Natomiast w rozdziale trzecim – za Isaiahem Berlinem – wymieniłem najważniejsze spory interpretacyjne narosłe wokół dorobku Machiavellego. pl
dc.abstract.en This thesis consists of three chapters. In the first chapter the political realism has been described along with its contradiction - idealism. There is also a short description of a relation between morality and politics in the classical tradition. The second chapter draws a picture of the "realistic" beliefs of the author of The Prince and The Discourse. Finally. in chapter three I have listed - following Isaiah Berlin - the most important interpretional disputes which have grown over Machiavelli's work. pl
dc.subject.pl Realizm polityczny, władza, polityka, przełom, rewolucja. pl
dc.subject.en Political realism, power, politics, breakthrough, revolution pl
dc.contributor.reviewer Malczewski, Jacek [SAP11018818] pl
dc.contributor.reviewer Barwicka-Tylek, Iwona [SAP11017246] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83653-8836 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)