Jagiellonian University Repository

Pier Paolo Pasolini : twórczość filmowa

pcg.skipToMenu

Pier Paolo Pasolini : twórczość filmowa

Show full item record

dc.contributor.author Kletowski, Piotr [SAP11018453] pl
dc.date.accessioned 2014-07-21T16:28:25Z
dc.date.available 2014-07-21T16:28:25Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63354-49-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192
dc.language pol pl
dc.title Pier Paolo Pasolini : twórczość filmowa pl
dc.title.alternative Pier Paolo Pasolini : filmmaking pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo Akademickie SEDNO pl
dc.description.physical 481, [5] pl
dc.abstract.pl Książka Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa to pierwsza w Polsce pełna monografia filmowych dokonań Piera Paola Pasoliniego, obejmująca omówienie wszystkich kreacyjnych i dokumentalnych dzieł włoskiego poety-reżysera: od fabularnego debiutu, filmu Włóczykij (1961), po ostatnie dzieło – skandalizujące Saló, czyli 120 dni Sodomy (1975). Autor przedstawia kino Pasoliniego w szerokim kontekście antropologicznym, historycznym i literaturoznawczym, wychwytując najważniejsze formalne i treściowe wyznaczniki filmowego dzieła Pasoliniego, tak nierozerwalnie związanego nie tylko z twórczością literacką i społeczną poety, ale przede wszystkim z jego tragicznym życiem. Kletowski analizuje dokonania Pasoliniego przez pryzmat strategii „życiopisania”, a więc głębokiego przeżywania własnej egzystencji i czynienia z niej przedmiotu artystycznej kreacji. Pasolini, twórca „kina poezji”, całkowicie identyfikujący się ze swoim dziełem, stał się wzorem dla współczesnych twórców sztuki, którzy w zdesakralizowanym świecie starają się odnaleźć ślady sacrum. pl
dc.description.publication 28,28 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-63354-80-0 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)