Jagiellonian University Repository

Projekt "Młodzież w działaniu" jako sposób na redukcję międzygrupowych uprzedzeń i promocję tożsamości europejskiej.

pcg.skipToMenu

Projekt "Młodzież w działaniu" jako sposób na redukcję międzygrupowych uprzedzeń i promocję tożsamości europejskiej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Sekerdej, Maciej [SAP13036812] pl
dc.contributor.author Pieczątkowska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:53:30Z
dc.date.available 2020-07-24T21:53:30Z
dc.date.submitted 2013-10-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192974
dc.language pol pl
dc.title Projekt "Młodzież w działaniu" jako sposób na redukcję międzygrupowych uprzedzeń i promocję tożsamości europejskiej. pl
dc.title.alternative "Youth in Action" Program as a way to reduce intergroup prejudices and promotion of European identity. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie, czy projekty Komisji Europejskiej, a w szczególności Program „Młodzież w działaniu”, stwarzają możliwość pozytywnego kontaktu młodych osób z całego kontynentu europejskiego i poprawę relacji oraz nastawienia względem uczestniczących w projektach krajów, a także wytworzenia tożsamości europejskiej. Sprawdzano czy, uda się zaobserwować poprawę bliskości oraz nastawienia względem uczestniczących w projektach krajów oraz Europy, sprawdzić, czy uczestnicy projektu wytworzą wspólną tożsamość grupową, oraz czy uczestnictwo w projekcie spowoduje zwiększenie poziomu twórczości u osób badanych. Wyniki pokazały, iż uczestnictwo w projektach Programu „Młodzież w działaniu” zwiększają bliskość oraz pozytywne postawy względem uczestniczącym w projektach krajów. Częściowo też potwierdzono, iż uczestnictwo w projektach pozwala na zwiększenie bliskości oraz pozytywnych postaw względem Europy. Co więcej, młode osoby biorące udział w inicjatywach międzynarodowych sponsorowanych przez Komisję Europejską wytwarzają wspólną tożsamość, jednakże uczestnictwo w projektach nie ma znaczącego wpływu na poprawę poziomu twórczości u uczestników. Wyniki są zgodne z hipotezą kontaktu oraz teorią wspólnej tożsamości. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to determine whether the projects carried out under the framework of "Youth in Action" programmes create the possibility for positive contact for young people from all over the Europe and for the improvement of their attitudes towards participating in the project countries, and the enhancement of European identity and youngsters creativity. The results have shown that participation in the projects of the "Youth in Action" improved the relationship and attitudes towards the countries participating in the project, and partly towards Europe. What is more, the young people taking part in Youth in Action projects developed a common identity, however the participation in the project has no significant impact on improving the level of participants creativity. The results are consistent with the hypothesis of the contact and the theory of common identity. pl
dc.subject.pl Hipoteza kontaktu, kontakt pośredni, relacje międzygrupowe, realny konflikt międzygrupowy, teoria wspólnej tożsamości społecznej, teoria autokategoryzacji, paradygmat grup minimalnych, twórczość, Program „Młodzież w działaniu”. pl
dc.subject.en Hipoteza kontaktu, kontakt pośredni, relacje międzygrupowe, realny konflikt międzygrupowy, teoria wspólnej tożsamości społecznej, teoria autokategoryzacji, paradygmat grup minimalnych, twórczość, Program „Młodzież w działaniu”. pl
dc.contributor.reviewer Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.contributor.reviewer Sekerdej, Maciej [SAP13036812] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83525-6154 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)