Jagiellonian University Repository

Optymalizacja pracy źródła jonów EBIT, celem wykorzystania w badaniach leczenia chorób nowotworowych metodą terapii hadronowej

pcg.skipToMenu

Optymalizacja pracy źródła jonów EBIT, celem wykorzystania w badaniach leczenia chorób nowotworowych metodą terapii hadronowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Warczak, Andrzej [SAP11006081] pl
dc.contributor.author Ziemek, Klaudiusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:51:36Z
dc.date.available 2020-07-24T21:51:36Z
dc.date.submitted 2013-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192944
dc.language pol pl
dc.title Optymalizacja pracy źródła jonów EBIT, celem wykorzystania w badaniach leczenia chorób nowotworowych metodą terapii hadronowej pl
dc.title.alternative Optimalization of EBIT ion source in order to apply it in cancer treatment using hadrontherapy technique. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy wykorzystano źródło jonów EBIT firmy DREEBIT, w~celu optymalizacji parametrów jonizacji atomów argonu. Do badań używano mieszanek argonowo helowych w~różnych proporcjach, celem zbadania wpływu jonów helu na proces jonizacji argonu. Badania wykazały iż zgodnie z oczekiwaniami zastosowanie pułapki jonowej w~źródle usprawnia proces jonizacji, oraz pozwala uzyskać wyższe stany jonizacyjne. Nie zanotowano wpływu dodatkowego helu na stany jonizacyjne argonu. pl
dc.abstract.en Optimization of the argon ionization process was investigated using EBIT ion source, produced by DREEBIT company. Mixture of helium and argon was used to find the influence of helium on creation of argon high charge states. Results show that the ion trap expedites the ionization, and allows one to get the high charge states. There seems to be no influences of helium on argon ionization process. pl
dc.subject.pl Źródło jonów, jonizacja argonu, źródło EBIT pl
dc.subject.en Ion source, argon ionization, EBIT source pl
dc.contributor.reviewer Stanek, Jan [SAP11006612] pl
dc.contributor.reviewer Warczak, Andrzej [SAP11006081] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83493-126386 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.fieldofstudy fizyka medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)