Jagiellonian University Repository

Zdzisław Krudzielski : architekt jaworzniańskiej rzeczywistości

pcg.skipToMenu

Zdzisław Krudzielski : architekt jaworzniańskiej rzeczywistości

Show full item record

dc.contributor.editor Gajda, Kinga Anna [SAP11019873] pl
dc.contributor.editor Pazik, Aneta [USOS36233] pl
dc.date.accessioned 2016-01-12T11:58:25Z
dc.date.available 2016-01-12T11:58:25Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-938406-4-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19268
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Zdzisław Krudzielski : architekt jaworzniańskiej rzeczywistości pl
dc.title.alternative Zdzisław Krudzielski : an architect of reality of Jaworzno pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 65 pl
dc.identifier.weblink http://www.ic.europeistyka.uj.edu.pl/documents/31861989/7b13cad7-090b-49fa-b01b-25c5302f74d3 pl
dc.description.publication 1,73 pl
dc.date.accession 2016-01-12 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Handbook pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska