Jagiellonian University Repository

Czynniki wpływające na aktualną pozycję Ameryki Łacińskiej i Karaibów w stosunkach międzynarodowych

pcg.skipToMenu

Czynniki wpływające na aktualną pozycję Ameryki Łacińskiej i Karaibów w stosunkach międzynarodowych

Show full item record

dc.contributor.author Chwiej, Edyta [SAP11020194] pl
dc.contributor.editor Lisińska, Magdalena [SAP14013166] pl
dc.contributor.editor Beliavska, Beata pl
dc.date.accessioned 2016-01-12T11:12:00Z
dc.date.available 2016-01-12T11:12:00Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-932398-7-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19261
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Czynniki wpływające na aktualną pozycję Ameryki Łacińskiej i Karaibów w stosunkach międzynarodowych pl
dc.title.alternative The factors in influencing on the current position of Latin America and the Caribbean in the international relations pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 7-20 pl
dc.identifier.weblink http://kssm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=398:ameryka-lacinska-w-stosunkach-miedzynarodowych&catid=52&Itemid=126 pl
dc.subject.pl Ameryka Łacińska pl
dc.subject.en Latin America pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-01-07 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska