Jagiellonian University Repository

„Nowy Nepal” - transformacja społeczno-polityczna Nepalu po maoistowskiej insurekcji.

pcg.skipToMenu

„Nowy Nepal” - transformacja społeczno-polityczna Nepalu po maoistowskiej insurekcji.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jakubczak, Krzysztof [SAP11017557] pl
dc.contributor.author Cwetler, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:19:38Z
dc.date.available 2020-07-24T21:19:38Z
dc.date.submitted 2013-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192449
dc.language pol pl
dc.title „Nowy Nepal” - transformacja społeczno-polityczna Nepalu po maoistowskiej insurekcji. pl
dc.title.alternative „New Nepal” - socio-political transformation of Nepal after Maoist insurgency. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Nepal po zakończeniu wojny domowej w 2006 roku odmienił swoje społeczno-polityczne oblicze. Transformacja, która dokonała się w tym kraju, była inspirowana postulatami Maoistów, którzy wystąpili przeciwko opresyjnemu systemowi społecznemu, kastowości i monarchii. Niniejsza praca opisuje sytuację Nepalu przed wybuchem rewolucji oraz przemiany jakie dokonały się w tym kraju w XXI wieku, poprzedzona rysem historycznym oraz analizą sytuacji politycznej i geostrategicznej Nepalu na początku stulecia. Główny nacisk położony został na kwestie kastowości, religijności, własności ziemi oraz społecznej sytuacji kobiet. pl
dc.abstract.en Nepal has changed its socio-political face in 2006 after the civil war. The transformation that has taken place in this country, was inspired by the demands of the Maoists, who had revolted against the oppressive social system, caste and monarchy. This paper describes the situation of Nepal before the outbreak of the revolution and the changes that have taken place in this country in the twenty-first century, preceded by a historical outline and analysis of political and geo-strategic situation of Nepal at the beginning of the century. The main focus has been placed on issues of caste, religion, land ownership and the social position of women. pl
dc.subject.pl Nepal, Maoizm, transformacja, kultura, gender pl
dc.subject.en Nepal, Maoism, transformation, culture, gender pl
dc.contributor.reviewer Gacek, Łukasz [SAP11019613] pl
dc.contributor.reviewer Jakubczak, Krzysztof [SAP11017557] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82961-116104 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy studia dalekowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)