Jagiellonian University Repository

Analiza kosztów przedsiębiorstwa handlowego na przykładzie Alma Market S. A.

pcg.skipToMenu

Analiza kosztów przedsiębiorstwa handlowego na przykładzie Alma Market S. A.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bauer, Kinga [SAP11017406] pl
dc.contributor.author Adamska, Angelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:10:19Z
dc.date.available 2020-07-24T21:10:19Z
dc.date.submitted 2013-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192303
dc.language pol pl
dc.title Analiza kosztów przedsiębiorstwa handlowego na przykładzie Alma Market S. A. pl
dc.title.alternative Cost analysis of trading company on example Alma Market S. A. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu przedstawienie analizy kosztów w przedsiębiorstwie oraz ukazania jej istotności w trakcje prowadzenia działalności gospodarczej. Obok aspektów czysto teoretycznych, zostały także zaprezentowane metody dokonywania analizy kosztów. Praca porusza również problemy związane z ponoszeniem zbyt dużych wielkości kosztów oraz sposoby zarządzania kosztami prowadzące do ich zmniejszania. Do podejmowania optymalnych decyzji kosztowych w przedsiębiorstwie konieczna jest ich nieustanna kontrola.Integralną częścią pracy jest analiza koszów w przedsiębiorstwie Alma Market S. A. w okresie 5 lat od 2008 roku do 2012. Najważniejszym elementem jest przedstawienie kształtowania się kosztów oraz jej struktury. Ukazano również czynniki mające wpływ na poziomy kosztów w poszczególnych okresach. pl
dc.abstract.en This thesis is intended to present costs analysis execution in firm and show its importance under running a business. Beside clearly theoretical aspects, methods of making a costs analysis were also presented. Thesis propels also problems connected with incurring too high costs size and costs management methods leading to its reduce. Constant control is necessary to take optimum cost decisions in firm.The integral part of thesis is a cost analyses in Alma Market S. A. company within 5 years time – from 2008 to 2012. The most important element is to show a cost formation and its structure. Aspects which had influence on cost levels in various periods were also presented. pl
dc.subject.pl badanie kosztów, klasyfikacja, struktura kosztów, układy kosztów pl
dc.subject.en classification, cost structure, study costs, systems costs pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.contributor.reviewer Bauer, Kinga [SAP11017406] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82805-151286 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)