Jagiellonian University Repository

Dmitrij Miedwiediew- wizerunek prezydenta Rosji w wybranych periodykach rosyjskiech i polskich w latach 2008-2012

pcg.skipToMenu

Dmitrij Miedwiediew- wizerunek prezydenta Rosji w wybranych periodykach rosyjskiech i polskich w latach 2008-2012

Show full item record

dc.contributor.advisor Duda, Katarzyna [SAP11016032] pl
dc.contributor.author Gniatkowska, Nina pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:08:37Z
dc.date.available 2020-07-24T21:08:37Z
dc.date.submitted 2013-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192276
dc.language pol pl
dc.title Dmitrij Miedwiediew- wizerunek prezydenta Rosji w wybranych periodykach rosyjskiech i polskich w latach 2008-2012 pl
dc.title.alternative Dmitry Medvedev – the image of the President of Russia in selected Russian and Polish journals in 2008-2012. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest wizerunek Dmitrija Miedwiediewa w czasie sprawowania przez niego stanowiska prezydenta Federacji Rosyjskiej (lata 2008-2012). Obraz głowy państwa tworzony jest w oparciu o artykuły w rosyjskich („Аргументы и факты” i „Новая Газета”) oraz polskich („Wprost” i „Tygodnik powszechny”) czasopismach. We wstępie pracy znajduje się krótka biografia Dmitrija Miedwiediewa, obejmująca czasy wczesnego dzieciństwa, studiów, aż do momentu objęcia przez niego stanowiska głowy państwa . We wprowadzeniu znajdują się również najważniejsze wydarzenia historyczne oraz kulturalne czasów prezydentury Miedwiediewa. Pierwszy rozdział pracy obejmuje wizerunek prezydenta w polskich periodykach – „Wprost” i „Tygodniku Powszechnym”. Oba czasopisma mają charakter społeczno-polityczny. W drugim rozdziale opisany jest obraz prezydenta na podstawie rosyjskich periodyków – „Аргументы и факты” i „Новая Газета”. Zwieńczeniem pracy jest opis kariery Dmitrija Miedwiediewa po zakończeniu prezydentury oraz postać prezydenta w kulturze – m.in. komiks Siergieja Kaletnikowa. pl
dc.abstract.en Topic of the dissertation is the image of President of Russia in 2008-2012 in Polish ( “Wprost” and “Tygodnik Powszechny”) and Russian („Аргументы и факты” i „Новая Газета”) journals. In the introduction is a short biography of Dmitry Medvedev, until he became president and a description of the cultural and historical events, which took place during his presidency. The first chapter of the study includes a description of the image of the President in the Polish journals, and the second chapter includes a description of the image of the President in the Russian journals. The end of the dissertation are events after 2012, when Medvedev became prime minister. pl
dc.subject.pl Dmitrij Miedwiediew, wizerunek prezydenta Rosji, artykuły prasowe pl
dc.subject.en Dmitry Medvedev, the image of President of Russia, journal articles pl
dc.contributor.reviewer Madej, Leszek [SAP11019477] pl
dc.contributor.reviewer Duda, Katarzyna [SAP11016032] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82777-135839 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy rosjoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)