Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Niekonieczność i powinnośćPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Lisowski, Krzysztof
Ligęza Wojciech

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Lisowski, Krzysztof
Ligęza Wojciech

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Lisowski, Krzysztof
Ligęza Wojciech