Jagiellonian University Repository

Droga 66 w amerykańskiej kulturze i świadomości w przeszłości i dziś

pcg.skipToMenu

Droga 66 w amerykańskiej kulturze i świadomości w przeszłości i dziś

Show full item record

dc.contributor.advisor Mania, Andrzej [SAP11008034] pl
dc.contributor.author Turecki, Kamil pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:02:29Z
dc.date.available 2020-07-24T21:02:29Z
dc.date.submitted 2013-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192185
dc.language pol pl
dc.title Droga 66 w amerykańskiej kulturze i świadomości w przeszłości i dziś pl
dc.title.alternative Route 66 in American culture and awareness in the past and now pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem składającej się z trzech rozdziałów pracy "Droga 66 w amerykańskiej kulturze i świadomości w przeszłości i dziś" jest przedstawienie historii powstawania sieci dróg w Stanach Zjednoczonych w tym Drogi 66 oraz wpływu trasy na amerykańską kulturę i świadomość Amerykanów na przestrzeni lat. Podkreślony został także proces legislacyjny umożliwiający instytucjom federalnym, a także powstającym od końca lat 80. XX wieku organizacjom i stowarzyszeniom dbanie o ochronę dziedzictwa kulturowego (np. moteli, restauracji, znaków neonowych, mostów, odcinków drogi, sklepów, stacji benzynowych) wzdłuż legendarnego szlaku. Ponadto, udowodniono tezę pracy, która brzmi: "Mimo że w 1985 roku Droga 66 została oficjalnie skreślona z listy dróg federalnych i zastąpiona międzystanowymi autostradami, duch czasu nie pozwolił jej zniknąć ze świadomości Amerykanów, którzy w poczuciu nostalgii za dawnymi czasami, dbają o ochronę dziedzictwa kulturowego wzdłuż Drogi 66 jako symbolu Stanów Zjednoczonych". pl
dc.abstract.en The aim of the master's thesis called "Route 66 in American culture and awareness in the past and now" consisting of three chapters is to show the history of road building in the United States of America including Route 66 and its influence on American culture and awareness over the years. There is also mentioned the legislation process that helped federal institutions, organisations and associations that have been set up since 80's in the XX century take care of cultural heritage (motels, restaurants, neon signs, bridges, parts of the road, shops and gas stations for instance) of the legendary road. Moreover, the thesis of the master's dissertation was proved. It sounds: "Although in 1985 Route 66 became officially removed from the United States Highway System after it had been replaced in its entirety by the Interstate Highway System, the spirit of time didn't let it disappear from Americans awareness who feel nostalgia for the past times and take care of the preservation of the cultural heritage of Route 66 as a symbol of the United States of America". pl
dc.subject.pl Droga 66, USA, dziedzictwo kulturowe pl
dc.subject.en Route 66, USA, cultural heritage pl
dc.contributor.reviewer Rybkowski, Radosław [SAP11017375] pl
dc.contributor.reviewer Mania, Andrzej [SAP11008034] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82680-79074 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy amerykanistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)