Jagiellonian University Repository

Deotyma i sztuka improwizacji

pcg.skipToMenu

Deotyma i sztuka improwizacji

Show full item record

dc.contributor.advisor Ziołowicz, Agnieszka [SAP11014927] pl
dc.contributor.author Czartoryska-Sziler, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:58:52Z
dc.date.available 2020-07-24T20:58:52Z
dc.date.submitted 2013-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192128
dc.language pol pl
dc.title Deotyma i sztuka improwizacji pl
dc.title.alternative Deotyma and the art of improvisation pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematyka mojej rozprawy koncentruje się wokół postaci Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy). W początkowych rozdziałach poddaję analizie fenomen improwizacji, dociekam jej źródeł i przybliżam postacie konkretnych twórców. Następnie przedstawiam polskie tradycje improwizatorskie w epoce romantyzmu. Kolejne rozdziały prezentują rozważania dotyczące salonów literackich dziewiętnastowiecznej Warszawy. Szczególną uwagę poświęcam salonowi matki improwizatorki – Niny Łuszczewskiej. W zasadniczej części niniejszej rozprawy skupiam się natomiast na analizie i interpretacji wybranych tekstów improwizacji Jadwigi Łuszczewskiej. pl
dc.abstract.en Theme of my dissertation focuses on the character of Jadwiga Łuszczewska (Deotyma). In the early chapters I analyse the phenomenon of improvisation, its origins and followers. Next I present a Polish tradition improvising in the Romantic Period. The following chapters presents literary salons of Warsaw in the nineteenth-century. My attention is given to the Deotyma’s mother – Nina Łuszczewska and her literary salon. The essential part of this work focuses on the analysis and interpretation of selected texts improvisation created by Jadwiga Łuszczewska. pl
dc.subject.pl Deotyma, Łuszczewska, improwizacja, salon, romantyzm pl
dc.subject.en Deotyma, Łuszczewska, improvisation, Warsaw, salon pl
dc.contributor.reviewer Dopart, Bogusław [SAP11009300] pl
dc.contributor.reviewer Ziołowicz, Agnieszka [SAP11014927] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82618-102602 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)