Jagiellonian University Repository

Konstytucyjne założenia jednostek samorządu terytorialnego.

pcg.skipToMenu

Konstytucyjne założenia jednostek samorządu terytorialnego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.contributor.author Moskal, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:58:07Z
dc.date.available 2020-07-24T20:58:07Z
dc.date.submitted 2014-06-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192116
dc.language pol pl
dc.title Konstytucyjne założenia jednostek samorządu terytorialnego. pl
dc.title.alternative - pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy konstytucyjnych założeń samorządu terytorialnego, stąd też jej konstrukcja opiera się na analizie artykułów nawiązujących do idei samorządności oraz bezpośrednio z nią związanych, zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Są to artykuły 15 – 17 oraz 163 – 172 Konstytucji RP.Praca składa się z siedmiu rozdziałów, napisanych w oparciu o analizę aktów prawnych, publikacji stanowiących komentarz do Konstytucji RP, oraz literatury z dziedziny prawa administracyjnego oraz źródeł internetowych – co znajduje odzwierciedlenie w bibliografii.W rozdziale pierwszym poruszono tematykę zasady decentralizacji w samorządzie. Zagadnienie to zostało zanalizowane w aspekcie zasady pomocniczości oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, jak również pod kątem dotyczących go ograniczeń.Rozdział drugi dotyczy zadań samorządu terytorialnego, zostały zatem zaprezentowana problematyka zadań własnych i zleconych przypisanych samorządom kolejnych szczebli.Tematykę jednostek samorządu terytorialnego w kontekście osobowości prawnej, a tym praw własności przedstawiono w rozdziale trzecim.W kolejnym rozdziale niniejszej pracy zamieszczono charakterystykę organów stanowiących i wykonawczych, funkcjonujących w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego.Rozdział piąty poświęcony został analizie dochodowości samorządów, w związku zaprezentowano takie zagadnienia jak dochody własne samorządów oraz pozyskiwane przez nie świadczenia z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji celowych.Rozdział szósty dotyczy problematyki nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, dokonano w nim zatem charakterystyki uprawnień organów sprawujących nadzór.Siódmy, ostatni rozdział pracy porusza kwestię prawa do zrzeszeń posiadanego przez samorządy terytorialne. Opisano w nim poszczególne rodzaje zrzeszeń, które samorządy mogą współtworzyć lub też do nich przystępować. pl
dc.abstract.en - pl
dc.subject.pl Konstytucja, samorząd terytorialny, gmina, powiat, województwo pl
dc.subject.en - pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.contributor.reviewer Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82605-83425 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)