Jagiellonian University Repository

Skłot jako ośrodek kultury Do It Yourself. Na przykładzie wrocławskiego Centrum Reanimacji Kultury

pcg.skipToMenu

Skłot jako ośrodek kultury Do It Yourself. Na przykładzie wrocławskiego Centrum Reanimacji Kultury

Show full item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Cezary [SAP14003629] pl
dc.contributor.author Podgajna, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:50:50Z
dc.date.available 2020-07-24T20:50:50Z
dc.date.submitted 2013-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192001
dc.language pol pl
dc.title Skłot jako ośrodek kultury Do It Yourself. Na przykładzie wrocławskiego Centrum Reanimacji Kultury pl
dc.title.alternative Squat as a cultural center Do It Yourself. Example of the Centrum Reanimacji Kultury in Wroclaw pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca bada zagadnienie skłotingu w perspektywie historycznej, socjologicznej i kulturoznawczej. Problematyka pracy obejmuje kontrkulturowe konteksty zjawiska. Opracowanie dotyczy przede wszystkim kulturotwórczej roli skłotu jako miejsca, gdzie realizowane są przedsięwzięcia z zakresu działalności artystycznej, warsztatowej i społecznej. Przeprowadzona analiza obejmuje porównanie strategii prowadzenia tradycyjnej placówki kultury z metodami stosowanymi w niezależnych ośrodkach kultury. Podejmowana problematyka rozstrzygana jest na przykładzie wrocławskiego Centrum Reanimacji Kultury, gdzie wszelkie działania realizowane są w myśl punkowej zasady Do It Yourself. pl
dc.abstract.en This thesis explores squatting in a historical, sociological and cultural context. The issue includes counterculture background. Development focuses on the cultural role of the squat as a place where the project is implemented in the field of artistic activity, workshop and social. The analysis involves comparing the blueprint of traditional cultural institutions with the methods used in the independent cultural centers. The issue is examinated by the example of the Centrum Reanimacji Kultury in Wroclaw , where all projects are carried out in accordance with the principle of Do It Yourself. pl
dc.subject.pl SKŁOTING – KONTRKULTURA– DIY pl
dc.subject.en SQUATTING – COUNTER-CULTURE – DIY pl
dc.contributor.reviewer Maciąg, Rafał [SAP13001163] pl
dc.contributor.reviewer Woźniak, Cezary [SAP14003629] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82482-135494 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)