Jagiellonian University Repository

Jan Švankmajer - ostatni surrealista kina

pcg.skipToMenu

Jan Švankmajer - ostatni surrealista kina

Show full item record

dc.contributor.advisor Sowińska, Iwona [SAP11020050] pl
dc.contributor.author Piórko, Maria pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:49:26Z
dc.date.available 2020-07-24T20:49:26Z
dc.date.submitted 2013-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191979
dc.language pol pl
dc.title Jan Švankmajer - ostatni surrealista kina pl
dc.title.alternative Jan Švankmajer - the last surrealist in the cinema pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest spojrzenie na twórczość czeskiego reżysera Jana Švankmajera jako na spójną, konsekwentnie realizowaną całość. W myśl teorii autorstwa filmowego, Švankmajer, którego filmy noszą charakterystyczne piętno właściwej jemu osobowości twórczej, należy do wąskiego grona reżyserów – autorów. Filmy reżysera zostają poddane szczegółowej analizie pod kątem zawartych w nich odniesień do światopoglądu surrealizmu oraz do tematów poruszanych przez pierwszych surrealistów. Celem pracy jest udowodnienie, że czeski artysta może być nazywany ostatnim surrealistą kina. Nie tylko ze względu na groteskowy i absurdalny klimat jego filmów, lecz przede wszystkim ze względu na ich tematykę, wynikającą z surrealistycznego światopoglądu Jana Švankmajera. pl
dc.abstract.en The main theme of this thesis is to look at the work of a Czech filmmaker Jan Švankmajer, as a coherent and consequently implemented whole. According to the film’s author, Švankmajer, whose films bear the distinctive mark of the creative personality, he belongs to a small group of directors - authors. His movies are going to be fully explored in terms of their references to the philosophy of surrealism and the topics covered by the early surrealists. The aim of this study is to prove that the Czech artist can be called the last surrealist in the cinema. Not only because of the grotesque and absurd atmosphere of his films, but most of all, because of their subject matter, resulting from the surrealistic worldview of Jan Švankmajer. pl
dc.subject.pl AUTOR - JAN ŠVANKMAJER - SURREALIZM - TEORIA AUTORSKA pl
dc.subject.en AUTHOR - JAN ŠVANKMAJER - SURREALISM - AUTHORSHIP THEORY pl
dc.contributor.reviewer Syska, Rafał [SAP11017926] pl
dc.contributor.reviewer Sowińska, Iwona [SAP11020050] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82459-129556 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy kultura współczesna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)