Jagiellonian University Repository

"Prawo autorskie i jego krytyka"

pcg.skipToMenu

"Prawo autorskie i jego krytyka"

Show full item record

dc.contributor.advisor Płeszka, Krzysztof [SAP11008730] pl
dc.contributor.author Michaluk, Hubert pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:43:36Z
dc.date.available 2020-07-24T20:43:36Z
dc.date.submitted 2013-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191887
dc.language pol pl
dc.title "Prawo autorskie i jego krytyka" pl
dc.title.alternative copyright and its criticism pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy wpierw przedstawię krótko historyczną perspektywę na rozwój praw autorskich, następnie omówię prawo międzynarodowe, przedstawiając także Crowdfunding oraz piractwo komputerowe, nowe tendencje pojawiające się na rynku praw autorskich.. Następnie przejdę do omówienia i oceny regulacji rodzimych oraz etycznej oceny współczesnych praw autorskich z perspektywy ekonomicznej analizy prawa oraz libertarianizmu. pl
dc.abstract.en In the following thesis I will shortly outline historical perspective of copyrights development, I will also discuss international , while also presenting crowd-funding and copyright infringement as a new development in copyrights market.Afterwards I will move to evaluation of native regulations and ethical evaluation of current copyright laws from the perspective of economic analysis of law and libertarianism. pl
dc.subject.pl prawa autorskie, krytyka praw autorskich pl
dc.subject.en copyrights, Anti-copyright, pl
dc.contributor.reviewer Gizbert-Studnicki, Tomasz [SAP11005376] pl
dc.contributor.reviewer Płeszka, Krzysztof [SAP11008730] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82359-42397 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)