Jagiellonian University Repository

Zapomniany pielgrzym - peregrynacje Feliksa Boronia, włościanina z Kaszowa

pcg.skipToMenu

Zapomniany pielgrzym - peregrynacje Feliksa Boronia, włościanina z Kaszowa

Show full item record

dc.contributor.advisor Kijak-Sawska, Aleksandra pl
dc.contributor.author Świerczek, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:43:10Z
dc.date.available 2020-07-24T20:43:10Z
dc.date.submitted 2013-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191880
dc.language pol pl
dc.title Zapomniany pielgrzym - peregrynacje Feliksa Boronia, włościanina z Kaszowa pl
dc.title.alternative Forgotten pilgrim - peregrinations Felix Boroń, a peasant from Kaszów pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest ukazanie losów dziewiętnastowiecznego włościanina Feliksa Boronia, zapomnianego pielgrzyma, z małej wioski, nieopodal Krakowa. W pierwszym rozdziale podjęto próbę rekonstrukcji życiorysu gospodarza na podstawie ocalałych dokumentów. Rozdział drugi analizuje temat pielgrzymowania w latach życia Feliksa Boronia, tradycje peregrynacji do miejsc świętych, a także praktyczne aspekty podróży. W rodziale trzecim porównane zostały dwie, piesze wyprawy chłopa z okolic Krakowa do odległych i odmiennych kulturowo krain. pl
dc.abstract.en The theme of this paper is to show the fate of nineteenth-century peasant Felix Boroń, forgotten pilgrim from a small village near the city. In the first chapter attempts to reconstruct the life story of the host on the basis of the surviving documents. The second chapter examines the pilgrimage in the life of Felix Boroń, traditions pilgrimage to the holy places, as well as the practical aspects of the trip. In the third section we have compared two peasant hiking in the vicinity of Krakow to the remote and culturally diverse lands. pl
dc.subject.pl pielgrzymka, starzec, Ziemia Święta, Rzym pl
dc.subject.en pilgrimage, the old man, the Holy Land, Rome pl
dc.contributor.reviewer Pekaniec, Anna pl
dc.contributor.reviewer Kijak-Sawska, Aleksandra pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82352-113221 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)