Jagiellonian University Repository

Literacka i elektroniczna oferta biblioteczna dla młodzieży w mieście średniej wielkości.

pcg.skipToMenu

Literacka i elektroniczna oferta biblioteczna dla młodzieży w mieście średniej wielkości.

Show full item record

dc.contributor.advisor Pietrzyk, Zdzisław [SAP11110031] pl
dc.contributor.author Rędzińska, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:32:41Z
dc.date.available 2020-07-24T20:32:41Z
dc.date.submitted 2013-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191720
dc.language pol pl
dc.title Literacka i elektroniczna oferta biblioteczna dla młodzieży w mieście średniej wielkości. pl
dc.title.alternative Electronic and literary library collections for children and teenagers in a middle-sized city pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca skupia się na omówieniu literackiej i elektronicznej oferty bibliotecznej dla młodzieży w mieście średniej wielkości. Przy analizie autorka posłużyła się metodą case study, badając ofertę proponowaną przez biblioteki w Tarnobrzegu. Praca ta ma uzupełnić lukę, jaka obecna jest w teoretycznych rozważaniach dotyczących ofert bibliotecznych. Często bowiem pomijana jest grupa wiekowa pomiędzy 15 a 19 rokiem życia, a to właśnie ta wymaga poświęcenia jej dużej uwagi. Rozważania dotyczą zarówno potrzeb, jakie wskazują sami młodzi czytelnicy, jak i tych proponowanych przez bibliotekarzy, pedagogów oraz psychologów. Ukazane są przykłady możliwych rozwiązań, dzięki którym biblioteka stanie się miejscem nie tylko potrzebnym ale również atrakcyjnym dla młodzieży. Ukazanie możliwych zmian oraz próba stworzenia oferty, która będzie zaspokajała te potrzeby ma na celu przedstawienie zalet oraz niedostatków, jakie dostrzec można w ofercie bibliotecznej kierowanej do tej grupy użytkowników. Po analizie ankiet uzupełnianych przez młodzież a także wywiadów przeprowadzonych z bibliotekarzami możliwe było zaproponowanie optymalnego modelu oferty literackiej i elektronicznej, która uwzględniałaby zarówno rekreacyjne jak i szkolne potrzeby młodzieży. pl
dc.abstract.en The following thesis focuses on describing both electronic and literary library collections for children and teenagers in a middle-sized city. When analysing these collections, the author of the work applied the "case study" method and examined the collections of the libararies in Tarnobrzeg. This thesis aims at filling the gap in theoretical considerations devoted to library collections. In such works, the 15-19 age group is very frequently omitted and it goes without saying that this group in particular ought be shown greater attention. The considerations below, relate to both the needs that young readers manifest themselves, as well as the ones indicated by librarians, teachers and psychologists. The examples of possible solutions to be implemented are shown, owing to which libriaries would become not only a place perceived as a neccessary one, but also an attractive and interesting place for teenagers. The presentation of the possible changes as well as an attempt to create a proposal that would meet those needs, aim at pointing out the assets and shortages that can be noticed in library collections for this group of readers. A careful analysis of questionnaires distributed among teenagers and interviews conducted with librarians enabled it to propose an optimal model of library and electronic collection that would take into consideration recreational and educational needs of teenagers. pl
dc.subject.pl młodzież, biblioteki, oferta biblioteczna pl
dc.subject.en teenagres, library, library collctions pl
dc.contributor.reviewer Wójcik, Magdalena [SAP14000330] pl
dc.contributor.reviewer Pietrzyk, Zdzisław [SAP11110031] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82176-99276 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)