Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pamiętność

Pamiętność

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Jankowicz, Grzegorz [SAP13903289] pl
dc.date.accessioned 2016-01-11T09:37:53Z
dc.date.available 2016-01-11T09:37:53Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0041-4808 pl
dc.identifier.issn 2082-0372 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19153
dc.language pol pl
dc.title Pamiętność pl
dc.title.alternative Memorization pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 22-23 pl
dc.description.additional W związku z książką Adama Wodnickiego Amamnezy, Austeria, Kraków 2015. Paginacja dotyczy dodatku Książki w Tygodniku : Magazyn Literacki, nr 4-6 pl
dc.identifier.weblink https://www.tygodnikpowszechny.pl/pamietnosc-29751 pl
dc.subject.pl Adam Wodnicki pl
dc.subject.pl anamneza pl
dc.subject.pl esej literacki pl
dc.subject.en Adam Wodnicki pl
dc.subject.en anamnesis pl
dc.subject.en literary essay pl
dc.description.number 35 (3451) pl
dc.description.publication 0,35 pl
dc.identifier.eissn 1689-1902 pl
dc.title.journal Tygodnik Powszechny : Książki w Tygodniku : Magazyn Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-12-29 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Studiów Humanistycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach