Jagiellonian University Repository

Idea integracji w praktyce szkolnej w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

pcg.skipToMenu

Idea integracji w praktyce szkolnej w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.contributor.author Kiełbasa, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:19:18Z
dc.date.available 2020-07-24T20:19:18Z
dc.date.submitted 2013-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191509
dc.language pol pl
dc.title Idea integracji w praktyce szkolnej w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pl
dc.title.alternative Ideas of integration in school practice in the opinion of teachers of the early-school education pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W ostatnich latach dostrzegamy w społeczeństwie duży rozwój integracji, mający na celu otworzenie drzwi osobom niepełnosprawnym na możliwość korzystania ze wszystkich dóbr otaczającego nas świata. Dąży się do tego, aby poprzez likwidacje wszelkich barier architektonicznych, edukacyjnych, społecznych, psychologicznych umożliwić osobom niepełnosprawnym bezpośredni kontakt z osobami sprawnymi. Stworzyć przestrzeń w której te osoby będą się obopólnie rozwijać, godnie żyć i czerpać z wzajemnych doświadczeń. Biorąc pod uwagę omawiane zmiany w społeczeństwie, należy zastanowić się czy, aby na pewno wszelkie zmiany przyczyniają się do tego, że kontakty między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi polepszają się . Czy jest to tylko udoskonalenie możliwości korzystania osobie upośledzonej z życia, lecz stojąc obok osoby pełnosprawnej. Dlatego też, niniejsza praca ma na celu zwrócić uwagę na Idee integracji w praktyce szkolnej w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Spojrzenie jak wygląda wspólny świat dzieci chorych i zdrowych w młodszym wieku szkolnym. pl
dc.abstract.en In the recent years we have noticed the great development of integration, which gives disabled people a chance to use all goods of world surroundings us. It has been done by liquidation of all educational, social, psychological, architectual barriers, so disabled people can have direct contact with fit people. To create a space where both disabled people and fit people can develop together and learn from the same experience. To take changes in society into consideration we should wonder if all the alterations help disabled people have better relations with fit people. Whether it is only improving the possibility of using the life the handicapped person, but standing by the fully fit person. Therefore, the purpose of this work is to highlight Ideas of integration in school practice in the opinion of teachers of the early-school education. Look how shared world of ill and healthy children looks like in the more youthful school age. pl
dc.subject.pl integracja, klasy integracyjne, osoby niepełnosprawne pl
dc.subject.en integration, class integration, person with disabilities pl
dc.contributor.reviewer Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.contributor.reviewer Danilewska, Zofia [SAP11006673] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81929-149645 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.fieldofstudy pedagogika wczesnoszkolna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)