Jagiellonian University Repository

Piramidy i obeliski w sztuce sepulkralnej cmentarzy Galicji Wschodniej.

pcg.skipToMenu

Piramidy i obeliski w sztuce sepulkralnej cmentarzy Galicji Wschodniej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Śliwa, Joachim [SAP11003395] pl
dc.contributor.author Ziembińska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:18:59Z
dc.date.available 2020-07-24T20:18:59Z
dc.date.submitted 2013-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191504
dc.language pol pl
dc.title Piramidy i obeliski w sztuce sepulkralnej cmentarzy Galicji Wschodniej. pl
dc.title.alternative Pyramids and obelisks in funerary art of Eastern Galicia graveyardsPyramids and obelisks in funerary art of Eastern Galicia graveyardsPyramids and obelisks in funerary art of Eastern Galicia graveyards pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Kluczową kwestią, która została zarysowana w niniejszej pracy jest fakt wznoszenia na przełomie wieków przez Egipcjan dwóch monumentalnych pomników - piramidy i obelisku. Drugą nie mniej ważną kwestią stała się recepcja tych monumentów, począwszy od antyku rzymskiego po czasy nam współczesne. Ujęcie owych aspektów w pierwszej części pracy miało na celu ukazanie ponadczasowości tych pomników. W drugiej części znalazł się katalog ukazujący XIX/XX-wieczne wykorzystanie owych pomników w sztuce sepulkralnej Galicji Wschodniej. pl
dc.abstract.en The essential issue, which have been presented in this work is fact of erecting, at the turn of the centuries, by Egyptians two monumental memorials – pyramids and obelisks. The second, but not less important issue is so called reception of those monuments, beginning from period of Roman Empire rule until the modern Times. The idea of presentation of those aspects in the first part of this work was necessary to show the timelessness of these monuments. The second part includes catalog of 19th-20th-century application or use of those monuments in the funerary art of Eastern Galicia. pl
dc.subject.pl piramida, obelisk, Galicja, cmentarz, recepcja pl
dc.subject.en pyramid, obelisk, Galicia, graveyard, reception pl
dc.contributor.reviewer Dębowska-Ludwin, Joanna [SAP11019426] pl
dc.contributor.reviewer Śliwa, Joachim [SAP11003395] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81924-87016 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.fieldofstudy cywilizacje starożytne świata pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)