Jagiellonian University Repository

Czasopisma "Guliwer" i "Nowe Książki" jako źródła informacji o książce dla dzieci i młodzieży. Analiza porównawcza

pcg.skipToMenu

Czasopisma "Guliwer" i "Nowe Książki" jako źródła informacji o książce dla dzieci i młodzieży. Analiza porównawcza

Show full item record

dc.contributor.advisor Gruca, Anna [SAP11014968] pl
dc.contributor.author Kania, Dorota pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:11:21Z
dc.date.available 2020-07-24T20:11:21Z
dc.date.submitted 2013-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191385
dc.language pol pl
dc.title Czasopisma "Guliwer" i "Nowe Książki" jako źródła informacji o książce dla dzieci i młodzieży. Analiza porównawcza pl
dc.title.alternative Guliwer magazine and New Books as a source of information about literature for children and young people. Comparative analysis of magazines. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca ta ma na celu analizę czasopism Guliwer i Nowe Książki pod kątem źródeł informacji o literaturze dla dzieci i młodzieży w latach 1991-2009. Składa się ona z czterech rozdziałów. W pierwszym opisane zostały podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem czasopisma jako źródła informacji oraz przedstawiona została metoda analizy i krytyki piśmiennictwa. Drugi rozdział zawiera historię i charakterystykę obydwu czasopism, a także opisuje ich rolę na tle innych pism literackich w Polsce. Rozdział trzeci stanowi analizę poszczególnych typów tekstów występujących na łamach Guliwera i Nowych Książek, które dostarczały informacji o literaturze dziecięcej i młodzieżowej. W rozdziale czwartym dokonano rozróżnienia rodzajów informacji dostarczanych przez omawiane tytuły, poprzez różne gatunkowo teksty. Omówiono opiniotwórczą rolę publikowanych materiałów. Dokonano, również podsumowania oraz porównania obydwu czasopism jako źródeł informacji o literaturze dla dzieci i młodzieży. Czasopisma Guliwer oraz Nowe Książki mogą być traktowane jako źródła informacji o literaturze, o czym świadczy obecność różnorodnych typów tekstów dostarczających informacji o literaturze dziecięcej i młodzieżowej. pl
dc.abstract.en The purpose of the master’s dissertation is the Guliwer magazine and New Books analyse in terms of source of information about literature for children and young people in the years 1991-2009. It contains the four chapters. First chapter include basic definitions connected with magazine’s issue as a source of information. What is more, first chapter describe analysis method and criticism of the literature used in the master’s dissertation. Second chapter contain history and characteristics of the discussed magazines. Third chapter is connected with analysis of the texts that could be find in Guliwer magazine and New Books. Fourth chapter present types of information gave by magazines. Guliwer and New Books could be treated as a sources of information about literature because of types texts connected with literature for children contain in discussed magazines. pl
dc.subject.pl CZASOPISMO - ŹRÓDŁO INFORMACJI- LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – GULIWER – NOWE KSIĄŻKI pl
dc.subject.en JOURNAL - INFORMATION SOURCE - LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE - GULIWER – NOWE KSIĄŻKI pl
dc.contributor.reviewer Jaskowska, Małgorzata [SAP11016440] pl
dc.contributor.reviewer Gruca, Anna [SAP11014968] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81800-119023 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)