Jagiellonian University Repository

Bohater trylogii Stanisława Przybyszewskiego Homo Sapiens – Eryk Falk – jako jednostka narcystyczna

pcg.skipToMenu

Bohater trylogii Stanisława Przybyszewskiego Homo Sapiens – Eryk Falk – jako jednostka narcystyczna

Show full item record

dc.contributor.advisor Jarzębski, Jerzy [SAP11006030] pl
dc.contributor.author Kopacz, Zofia pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:05:56Z
dc.date.available 2020-07-24T20:05:56Z
dc.date.submitted 2013-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191300
dc.language pol pl
dc.title Bohater trylogii Stanisława Przybyszewskiego Homo Sapiens – Eryk Falk – jako jednostka narcystyczna pl
dc.title.alternative Eryk Falk – character of the Stanislaw Przybyszewski's trilogy "Homo Sapiens" as a narcissistic invidual pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca jest próbą psychoanalitycznej interpretacji trylogii Stanisława Przybyszewskiego. Jej podstawowym założeniem jest przekonanie, że główny bohater cyklu "Homo Sapiens" jest przykładem osobowości narcystycznej. Dlaczego przenikliwy i powierzchownie zdolny do autorefleksji człowiek popełnia wciąż na nowo te same błędy? Czym jest ta destrukcyjna siła, która popycha go ku samozagładzie? Praca podzielona jest na pięć rozdziałów. Trzy z nich poświęcone są roli fantazmatów, które składają się na obraz, z którym utożsamia się Falk. Mężczyzna przybiera maski wybitnej jednostki twórczej, uwodziciela oraz androgynicznego kochanka. Każda z nich jest z jakiegoś powodu pociągająca dla bohatera "Homo Sapiens". Autorka przygląda się temu, jak bohater funkcjonuje w różnych rolach społecznych i stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Falk nie odnajduje spełnienia w żadnej z nich. pl
dc.abstract.en The master's thesis is a psychoanalytic interpretation of Stanislaw Przybyszewski's trilogy. It's main assumption is the belief that the main character, Eryk Falk, of "Homo sapiens" novel series is an example of the narcissistic personality. Why sharp and superficially capable of self-reflection man repeatedly commits the same mistakes? What is this destructive force that pushes him towards self-destruction? The thesis is divided into five chapters. First three of them are treating about the role of fantasies that create an image, which Falk identifies with. The character hides behind masks of outstanding creative-individual, seducer and an androgynous lover. Each of these masks in some way is attractive to the main character of "Homo Sapiens". Two following chapters treat about the need for power and control as well as pathological unwillingness to share the space. Author of this thesis also analyzes how the character functions in a variety of social roles and searches for the answer to the question: why Falk does not find fulfillment in any of them. pl
dc.subject.pl narcyzm, psychoanaliza, androgyne, uwodzenie, władza pl
dc.subject.en narcissism, psychoanalysis, androgyne, seduction, power pl
dc.contributor.reviewer Matuszek-Stec, Gabriela [SAP11009249] pl
dc.contributor.reviewer Jarzębski, Jerzy [SAP11006030] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81709-134556 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy krytyka literacka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)