Jagiellonian University Repository

Zarządzanie marką w sytuacjach kryzysowych

pcg.skipToMenu

Zarządzanie marką w sytuacjach kryzysowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Rosiński, Jerzy pl
dc.contributor.author Kowalczyk, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:05:32Z
dc.date.available 2020-07-24T20:05:32Z
dc.date.submitted 2013-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191294
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie marką w sytuacjach kryzysowych pl
dc.title.alternative Brand managing in crisis situations pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca rozwija zagadnienie zarządzania marką w sytuacjach kryzysowych. Pierwszy i drugi rozdział stanowią teoretyczne wprowadzenie, w którym wyjaśniane są pojęcia marki, sytuacji kryzysowej, oraz zachowań konsumenckich. Wszystkie te elementy okazują się zależne od siebie w chwili, kiedy marce grozi utrata reputacji. Kolejne to studium przypadku tych marek, które zmierzyły się z sytuacją kryzysową. Każdy przykład zawiera opis marki, problemu, z jakim się spotkała a także rozwoju zdarzeń, jaki miał miejsce w wyniku dziłań podjętych przez gestorów. Ukazana jest perspektywa konsumentów wobec kryzysów w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwi i jakości produktów. Ze względu na specyfikę zachowań Internautów, wyróżnione zostały przypadki kryzysów marek w social mediach. Są to przykłady błędnego zarządzania kryzysem, wobec których przeciwstawione zostały właściwe rozwiązania. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to present selected examples of brands in crisis situations. The first two chapters are theoretic introduction to the brand definition, crisis situations and consumer reactions . It turns out that all of these elements are in strict relation when the reputation of the brand is being threatened. Second part is the case study of the brands that concerns cases of brands which coped with crisis situations. Each example contains description of a brand, its main problem and the consequences of actions taken by the brand owners decisions. The cases show consumer's perspective toward crisis in the area of Corporate Social Responsibility and the product's quality. Considering the specificity of the internaute's behaviours, there are marked out the cases of brand social media's crisis have been distinguished. These are the main examples of an invalid management in the situations of crisis confronted with the and propositions of proper solutions. pl
dc.subject.pl marka, zarządzanie kryzysem, reakcje konsumenckie pl
dc.subject.en brand. crisis management, consumer reactions pl
dc.contributor.reviewer Bugaj, Justyna [SAP11119609] pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81703-155599 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)