Jagiellonian University Repository

Koncesja jako kwalifikowana decyzja administracyjna na przykładzie koncesji na ochronę osób i mienia.

pcg.skipToMenu

Koncesja jako kwalifikowana decyzja administracyjna na przykładzie koncesji na ochronę osób i mienia.

Show full item record

dc.contributor.advisor Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.contributor.author Burzawa, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:03:11Z
dc.date.available 2020-07-24T20:03:11Z
dc.date.submitted 2013-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191263
dc.language pol pl
dc.title Koncesja jako kwalifikowana decyzja administracyjna na przykładzie koncesji na ochronę osób i mienia. pl
dc.title.alternative Licence as a qualified administrative decision illustrated with an example of licence for protection of people and property pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Koncesja jest szczególnym rodzajem decyzji administracyjnej. Praca więc opisuje charakter koncesji, jako decyzji administracyjnej w oparciu o ustawę o ochronie osób i mienia. Celem pracy jest pokazanie, że w postępowaniu koncesyjnym w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy regulujące działalność objętą koncesjonowaniem, gdzie w tym przypadku była mowa o ustawie określającej ochronę osób i mienia. W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, natomiast w pozostałych kwestiach należy się odwoływać do Kodeksu postępowania administracyjnego. Poszczególne rozdziały pracy pozwalają poznać istotę tej szczególnej decyzji administracyjnej, jaką jest koncesja. Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest decyzji administracyjnej. Kolejny rozdział zawiera historyczną genezie i ewolucje koncesji w wybranych krajach. Następny rozdział odnosi się do charakteru prawnego koncesji, a także zawiera podrozdziały dotyczące trwałości decyzji koncesyjnej oraz jej uznaniowości. Ostatni rozdział poświęcony jest koncesji na ochronę osób i mienia pokazujący całe postępowanie koncesyjne począwszy od jej wydania, kontrolę odmowę oraz cofnięcie. Zakończenie pracy zawiera podsumowanie zagadnień poruszanych w pracy. pl
dc.abstract.en Licence is a specific kind of administrative decision. The thesis descibes the licence as an administrative decision based on the act on the security of people and property. The aim of this project is to present that in the proceeding regulations govering the activity encompassed by licence should be prior. In such a case the attention should be on the act on the security of people and property. To all matters not settled regulations for freedom of conducting business activity should be applied. In other issues one should refer to administrative procedure code. The remaining chapters of this project present the essence of licence. The first chapter is devoted to the administrative decision. The second one describes its historical beginning and evolution in given countries.The next chapter refers to the legal character of the licence and includes subsections presenting the permanence of the licence and its discretionary nature. The last chapter concentrates on the act on the security of people and property and presents the whole procedure from its being released, monitoringly denied and withdrawn. The conclusion of the project presents the summary of the questions raised in the thesis. pl
dc.subject.pl koncesja, kwalifikowana, decyzja, ochrona, ludzi, mienia pl
dc.subject.en licence, qualified, decision,protection, people, propety pl
dc.contributor.reviewer Jakimowicz, Wojciech [SAP11017404] pl
dc.contributor.reviewer Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81671-150277 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)